NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Zamek w Gołuchowie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Muzeum 3D. Ulicami dawnego Ostrowa. Café Muzeum

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Historia transportu wiejskiego. Ocalony blask powozów

NAGRODA TRZECIA

 • Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Żywot człowieka poczciwego

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, oddział Biblioteki Raczyńskich, Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)
 • Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Dawnej fonii czar. Wystawa sprzętu radiofonicznego i telewizyjnego
 • Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Obóz jeniecki w Pile 1914-1919

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie we współpracy z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Działania upamiętniające i popularyzujące postać generała Dezyderego Chłapowskiego
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Akademia Genius loci

NAGRODA PIERWSZA

 • Nie przyznano

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, Obrazki z dawnej wsi
 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy, Ziemiańskie drogi do niepodległości. Powstańcy Wielkopolscy

NAGRODA TRZECIA

 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. W chwilach próby zwycięstwo
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Koleje Wolności 1918-2018

WYRÓŻNIENIE

 • Nie przyznano

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Seweryn Mielżyński (1804-1872)

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań. Dziedzictwo

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Twórcy – wytwórcy – przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times. 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery. Seria Fontes Archaeologici Posnaniensis, vol. 21. (red. A. Stempin)
 • Muzeum Ziemi Rawickiej, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia i tradycja
 • Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ONI DLA NAS. MY DLA NICH. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego
 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy, Generał Kazimierz Turno (1778-1817) i jego Dobrzyca

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa w Gnieźnie – II etap

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Koninie, Prace konserwatorsko-restauratorskie kości należących do szkieletu Słonia Leśnego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie (2017-2018)

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Galeria Plakatu z Okresu Socjalizmu
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Konserwacja wiatraka typu paltrak z Kędzierzyna

NAGRODA TRZECIA

 • Nie przyznano

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Konserwacja XVIII-wiecznego ornatu ze zbiorów Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
 • Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Konserwacja urządzenia do produkcji napojów gazowanych
 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Poszukiwania zabytków w Polsce, fakty i mity w praktyce
 • Witold Omieczyński – za wkład w rozwój Muzeum Okręgowego w Lesznie
Skip to content