DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – „Romowie ≠ Cyganie” – wystawa czasowa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Ziemi Złotowskiej – „Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju”, „Małymi krokami – edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiej” – programy edukacyjne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” – publikacja

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – “Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera” – prace konserwatorskie Etap III

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa” – wystawa czasowa

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Święty Izydor wołkami orze … . Święci patroni w życiu wsi polskiej” – wystawa czasowa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA

Nagroda Główna – Grand Prix

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Milenijny Program Edukacyjny” – program edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Główna – Grand Prix oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych PIASTÓW” – publikacja

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Główna – Grand Prix oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – “Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera” – prace konserwatorskie Etap II

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Historii Miasta Poznania, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – “Nocny Poznań w blasku neonów” – wystawa czasowa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – “Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom 1.” – projekt edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – “Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej” – wydawnictwo 8 tomów

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu”

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – “Dziesięć wieków rolnictwa polskiego” – wystawa czasowa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – “Muzeum mojego podwórka” – program edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – “Listy do Lilli” – film

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka “Izabella”

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – “Konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych” – projekt kompleksowej konserwacji

NAGRODY SPECJALNA

 • Andrzej Kaszubkiewicz – za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych dokonań na rzecz muzealnictwa i ochrony zabytków

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella”

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Dawne i obecne społeczności strefy Andów” – wystawa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella”

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Znajomi sprzed tysiącleci” – projekt edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KONSERWATORSKA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella”

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – “Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa pierwszych Piastów” – program naukowo-badawczy FONTES

WYDAWNICTWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella”

 • Muzeum Wiedzy o Środowisku w Poznaniu – „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939″ – praca zbiorowa

NAGRODA SPECJALNA

 • Stanisław Pasiciel – za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – „RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu” – wystawa stała

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Grand Prix

 • Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile – strona internetowa Muzeum: www.muzeum.pila.pl

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KONSERWATORSKA

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968″ – badania naukowe

WYDAWNICTWA

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011″ – wydawnictwo

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – “Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu – „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” – projekt edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix

 • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – “Konferencja Polskich Muzeów Historycznych Poznań – Gniezno 2011”

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – „Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice o dawnym Ostrowie Wielkopolskim” – wydawnictwa albumowe

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu – „Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1874-1883″

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

I Nagroda

 • Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni – „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej” – program edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu – Konserwacja obrazu Claude’a Moneta „Plaża w Pourville”, 1882r.

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie – „Malarstwo polskie XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie”

NAGRODA SPECJALNA

 • Marek Pawlicki – za wytrwałość w poszukiwaniu obrazu „Plaża w Pourville” skradzionego z Muzeum Narodowego w Poznaniu

 • Adam Smorawiński – za całokształt działalności organizacyjnej i wystawienniczej w zakresie poszerzania infrastruktury i zbiorów Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Grand Prix

 • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – „Konzentraitionlager Posen” – plenerowy spektakl teatralny ku czci ofiar pierwszego na ziemi polskiej obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu – Konserwacja obrazu Jana Matejki „Dziewica Orleańska”, 1886r. z Galerii Rogalińskiej

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Tu powstała Polska” – katalog wystawy stałej

 • Muzeum Regionalne w Kościanie – „Ziemia kościańska na starych pocztówkach” – album

NAGRODA SPECJALNA

 • Kazimierz Kordylasiński

 • Grzegorz Nowak

 • Jerzy Olejniczak

 • Bronisław Włodarczyk

za ocalenie dla muzealnictwa słonia leśnego odnalezionego podczas prac górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – “Spotkania weekendowe 2008”

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

I Nagroda

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Badania nad wdrożeniem systemu ARCO.

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce”

NAGRODA SPECJALNA

 • Jerzy Nowakowski – za zasługi dla wielkopolskiego muzealnictwa

 • Zygmunt Dolczewski – za zasługi dla wielkopolskiego muzealnictwa

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach – „Magiczny świat kawy”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – “III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix

 • Muzeum Okręgowe w Pile – “Rekonstrukcja kościoła z Lasek Wałeckich z końca XVII w.”

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Skarby Muzeum Archeologicznego”

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX w.”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

 • Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie – Działalność oświatowo-wychowawcza i promocyjna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix

 • Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie – „Wiatraki Wielkopolski” – album

WYSTAWY

Grand Prix

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach – „Erikon Staroobrzędowy” – wystawa

WYDAWNICTWA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie  i Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach  – „Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna za zbiorów polskich. Katalog wystawy.

EDUKACJA

Grand Prix

 • Muzeum Okręgowe w Pile – “Tradycje kulinarne wsi nadnoteckiej. Chłopskie pożywienie” – przyrządzanie potraw i posiłki codzienne.

WYSTAWY

Grand Prix

 • Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – „Dary cenne i bezcenne. Trzy opowieści: Egzotyczne klimaty, Lalki świata, Ukryte na strychu” – wystawa

WYDAWNICTWA

 • Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego – „Z dziejów ludności żydowskiej południowo-zachodniej Wielkopolski” – publikacja

EDUKACJA

Grand Prix

 • Muzeum Instrumentów Muzycznych – “Zlot Dudziarzy Europy”

WYSTAWY

Grand Prix

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości”– wystawa

WYDAWNICTWA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach” – publikacja

EDUKACJA

Grand Prix

 • Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu” – działania popularyzatorskie

WYSTAWY

Grand Prix

 • Muzeum Regionalne w Jarocinie – „Z historii jarocińskiego węzła kolejowego 1875-1945″ – wystawa

WYDAWNICTWA

Grand Prix

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach – „Powiat szamotulski na dawnej pocztówce” – katalog do wystawy

EDUKACJA

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów” – działania edukacyjne

Skip to content