Izabella 2023

Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce

pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

OGŁOSZENIE KONKURSU
 
Zarząd Fundacji Muzeów Wielkopolskich ogłasza XXII edycję Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2023” pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć muzea wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, niezależnie od przynależności organizacyjnej i statutowych zasad działalności.

 

Kartę uczestnictwa wraz z dokumentacją należy przesłać do dnia 10 marca 2024 roku na adres sekretariatu Konkursu:

Fundacja Muzeów Wielkopolskich,
Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki,
z dopiskiem „IZABELLA”.

O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres:
konkurs@muzeawielkopolskie.pl lub pod nr. tel. 61 810 76 29 wew. 14 (osoba do kontaktu: Damian Wiórek).
DO POBRANIA
Konkurs IZABELLA 2023 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Skip to content