Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne

dr Michał Brzostowicz – redaktor naczelny
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Mączyńska – zastępca redaktora
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński
Biblioteka Kórnicka PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
redaktor tematyczny: historia, źródłoznawstwo

dr Jan Maćkowiak
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
redaktor tematyczny: dziedzictwo kulturowe, konserwacja, muzealnictwo

prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
redaktor tematyczny: historia sztuki, muzealnictwo

prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
redaktor tematyczny: archeologia, muzealnictwo

mgr Witold Omieczyński
redaktor tematyczny: historia sztuki, muzealnictwo

dr Magdalena Poklewska-Koziełł – sekretarz redakcji
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Skip to content