Wydawnictwo

MUSEION POLONIAE MAIORIS

Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich

O czasopiśmie

Kolegium Redakcyjne

Informacje o procedurach

Zasady opracowania tekstu

Zasady recenzowania artykułów

Fundacja Muzeów Wielkopolskich

Wydawca

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Redakcja

Skip to content