NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 
Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, To są ostatnie dni naszego życia, dajemy więc znać o sobie – Kulmhof – początek Zagłady

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Oni dla nas. My dla nich. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, M jak mistrzowie. Kolekcja Irena Hochman +adeusz MYSŁOWSKI

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy, Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku
 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Ach śpij kochanie… Leszczyńskie sypialnie w l. 1900 – 1956
 • Muzeum Uzbrojenia, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Mundur polskich wojsk pancernych 1919-2019

NAGRODA PIERWSZA – GRAND PRIX

 • Muzeum Ziemi Rawickiej, Nasza historia – nasza tożsamość

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Obrazy z życia Powstańców

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Ziemi Złotowskiej, Wzory haftu krajeńskiego

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Program edukacyjny Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu
 • Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Geniusz Europy

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muradyny, żandary, siwki, podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Archiwum Igły, Turek w niemieckim planie okupacyjnym

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Ty Bambrze!

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Leśnictwa, oddział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Kulturowa wartość lasu
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej
 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Nasz Monachijczyk. Życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 1849-1891
 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy, Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Koninie, Skarby Muzeum

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy, Zespół Pałacowo-Parkowy. Album

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Legenda o Sarence
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Modernizacja pawilonów, wystaw stałych i magazynów zbiorów wraz z konserwacją zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Koninie, Prezentacja etapowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prac badawczych na materiale kostnym słonia leśnego Paleoloxoden antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie

NAGRODA DRUGA

 • Nie przyznano nagrody

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Konserwacja kolekcji prac Wilhelma Ballarina

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, Konserwacja dokumentów
Skip to content