Centralne Dożynki w Lesznie 1977

Propaganda sukcesu. Centralne Dożynki w Lesznie 1977

O publikacji:
Od Centralnych Dożynek w Lesznie minęło 45 lat. Czas ten stał się dobrą perspektywą do podsumowań i obiektywnego spojrzenia na wydarzenie, które dla Leszna w roku 1977 było niezwykle ważne. Publikacja przedstawia trzy aspekty wydarzenia, jakim były wspomniane dożynki. Pierwszy ukazuje przejawy propagandy PRL mającej pokazać gospodarczą potęgę kraju. Kolejny wymiar dożynkowej imprezy, to fragment historii miasta, które w wyniku reformy administracyjnej awansowało do rangi ośrodka wojewódzkiego. Trzeci aspekt wiąże się z mnogością i pomysłowością gadżetów oraz wydawnictw propagandowych będących pokłosiem promocji Centralnych Dożynek. Walor dokumentacyjny niosą materiały, zwłaszcza fotografie, ilustrujące przebieg oficjalnych wizyt politycznych przywódców państwowych, a także zaangażowanie instytucji oraz mieszkańców Leszna i regionu w przygotowania samych dożynek.

Skip to content