Muzeum Regionalne w Jarocinie

Muzeum Regionalne w Jarocinie istnieje od ponad 50 lat. Myśl zorganizowania placówki muzealnej zrodziła się w okresie obchodów jubileuszu 700-lecia miasta. Z inicjatywy społecznej przygotowana została rocznicowa wystawa 700-lecie miasta Jarocina 1257 – 1957. Znaczna część zgromadzonych z tej okazji obiektów stała się zalążkiem zbiorów późniejszego muzeum. Zlokalizowano je w zabytkowym Skarbczyku stanowiącym pozostałość średniowiecznej rezydencji właścicieli miasta. Po przeprowadzeniu niewielkich prac adaptacyjnych i urządzeniu pierwszej ekspozycji, muzeum otwarto 22 lipca 1960 roku. W pierwszym okresie działalności nazywało się ono Muzeum Etnograficzne. W 1971 roku na nowo określono cele i charakter instytucji oraz zmieniono nazwę na Muzeum Regionalne. Przyjęto, że działalnością swoją obejmie teren ówczesnego powiatu jarocińskiego i gromadzić będzie zbiory z zakresu archeologii, etnografii, sztuki i historii. Wraz z nadaniem w 1973 roku statutu i założeniem ksiąg inwentarzowych placówka stała się profesjonalną instytucją muzealną. Skarbczyk stanowił siedzibę muzeum przez niemal 30 lat. Ciasne pomieszczenia poważnie ograniczały jednak działalność muzeum. Ekspozycje czasowe, a także wszelkie formy działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej z konieczności musiały odbywać się poza siedzibą muzeum. Korzystano najczęściej z sali ratusza oraz pomieszczeń Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Trudne warunki lokalowe oraz pogarszający się stan budynku Skarbczyka przyspieszył decyzję władz miasta o przeniesieniu zbiorów do odrestaurowanego ratusza. Na siedzibę muzeum zaadaptowano obszerne pomieszczenia dawnego strychu. Muzeum zyskało trzy sale wystawowe oraz wygodne zaplecze magazynowe i pracownię. Otwarta w 1991 roku ekspozycja stała Ziemia Jarocińska w przeszłości zainaugurowała nowy etap w historii muzeum. Lepsze warunki funkcjonowania przełożyły się na zwiększenie liczby organizowanych wystaw czasowych, a także rozwinięcie działalności oświatowej, informacyjnej, badawczej i wydawniczej. W 2001 roku, po gruntownym remoncie, otwarto ponownie Skarbczyk. Przekazanie go muzeum pozwoliło na poszerzenie działalności wystawienniczej. Dziś obiekt ten pełni rolę galerii i jest jednocześnie miejscem spotkań wielu stowarzyszeń i grup nieformalnych. Tutaj odbywają się między innymi zajęcia kilku sekcji Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2007 roku z okazji jubileuszu 750-lecia miasta w muzeum dokonano modernizacji sali z ekspozycją stałą. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpiła całkowita wymiana sprzętu ekspozycyjnego, zabudowa centralnej części sali powiększyła przestrzeń ekspozycyjną, a odpowiednie oświetlenie pozwoliło wydobyć walory prezentowanych eksponatów.

[źródło: http://www.muzeumjarocin.pl]
5aa21d6b-b081-4637-858c-2c36f5d52a5e
Skip to content