Muzeum Parowozownia Jarocin

Organizatorem Muzeum Parowozownia Jarocin jest Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie, które prowadzi placówkę społecznie. Muzeum powstało w kompleksie zdegradowanej, XIX-wiecznej parowozowni, w której TKW od 2007 roku gromadziło obszerną kolekcję zabytków kolejnictwa. W zdecydowanej większości zostały one uratowane przed zniszczeniem lub złomowaniem, a obecnie są systematycznie odrestaurowywane przez TKW. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił regulamin muzeum. W jego zbiorach znajduje się ponad 60 zabytkowych pojazdów oraz wiele historycznych urządzeń i przedmiotów związanych z kolejnictwem. Do najcenniejszych eksponatów należy wagon węglarka Królewskich Kolei Saksońskich z połowy XIX wieku, wagon opatrunkowo-apteczny typu 406C z 1988 roku produkcji polskiej, włoski wagon owocarka z 1942 roku, holenderski wagon do przewozu gazu świetlnego z lat 20-tych ubiegłego wieku, wąskotorowy wagon motorowy MBxc1-42 z byłej Jarocińskiej Kolei Dojazdowej z 1934 roku, wagon salonowy Dyrektora Przedsiębiorstwa Kolejowych Robót Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Dyrekcji Gdańskiej z 1943 roku, amerykańska węglarka serii WWu z lat 20-tych ubiegłego wieku oraz amerykański dźwig samojezdny Kafar American z lat 40-tych ubiegłego wieku.
 
Zwiedzanie muzeum możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Towarzystwem Kolei Wielkopolskiej lub w ramach terminów zwiedzania podanych na stronie internetowej i portalu społecznościowym stowarzyszenia.
39ce833a-b60b-4338-bba1-03288ea6c012
Skip to content