Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM WIEŚ/MIASTO

Konkurs organizowany jest w związku z przygotowaniami do obchodów 60. rocznicy powstania Muzeum, a jego celem jest dokumentacja fotograficzna życia współczesnej wsi i zmian zachodzących w jej tkance i strukturze a także zarejestrowanie momentów wkraczania rolnictwa i ogrodnictwa do przestrzeni miejskiej. Przemiany, które zachodzą w obu tych obszarach jednocześnie wpłynęły na weryfikacje funkcji i zmianę charakteru obu przestrzeni.

Konkurs ma na celu rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej i przyrodniczej, inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

Kategoria 1 -„Przestrzeń funkcjonalna – nowe kierunki rozwoju”

Zmiana charakteru zabudowy, zmiana charakteru gruntów – utrata rolniczego charakteru terenu – osiedla willowe i tzw. „szeregowce” (wieś noclegownią dużego miasta), inwestycje na wsi: magazyny, obiekty handlowe, farmy słoneczne, punkty usługowe o miejskim charakterze, zmiana charakteru dróg, powiększenie skali zabudowań, wpływ środków europejskich na formy zagospodarowywania przestrzeni – modernizacja.

Kategoria 2 -„Styl życia – mozaika”

Przemiany związane z manifestacją zmian społecznych na wsi, wpływ czynników na zróżnicowanie społeczności wiejskiej: dochody, różne źródła utrzymania, wykształcenie, wiek, wartości, pochodzenie (obok rolnika z dziada pradziada ludność napływowa z miast), pragnienie ekologicznego stylu życia, różnorodne spędzanie wolnego czasu, zmiana przeznaczenia budynków gospodarczych (wesela w stodołach, stajnie jako hotele, wiatraki jako restauracje), sposoby ubierania się (powrót do tkanin naturalnych, np. len), mniejsze zróżnicowanie regionalne wsi.

Kategoria 3 -„Źródła utrzymania – nie tylko rolnictwo”

Nowe zakresy działalności ludności wiejskiej: nowe produkcje, agroturystyka, edukacja ekologiczna, usługi rolnicze (świadczenie usług swoimi maszynami rolniczymi), nowe modne uprawy i hodowle (borówki, konopie, lawenda, alpaki), uprawy ekologiczne, przetwórstwo ekologiczne, sprzedaż produktów wiejskich w mieście.

Kategoria 4 -„Wieś w mieście – wiejskie akcenty w mieście”

Ogródki na dachach i balkonach, pszczelarstwo na dachach, ogrody społeczne, chów małych zwierząt w przydomowych ogródkach i na ogródkach działkowych, grunty orne w miastach, wykorzystanie maszyn rolniczych w miastach (kosiarki, kombajny), relikty zabudowy wiejskiej (chaty, kapliczki), moda na etnowzory i twórczość ludową.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia osoby niepełnoletniej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

W każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną po 3 nagrody pieniężne w wysokości:

I Nagroda – 4 000,- zł
II Nagroda – 2 500,- zł
III Nagroda –1 500,- zł

Szczegóły uczestnictwa:

https://muzeum-szreniawa.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-wies-miasto

Zapraszamy do udziału!

Skip to content