Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do zwiedzania osoby głuche i niedosłyszące. Muzeum zyskało własny znak migowy dostępny pod linkiem: https://muzeum-szreniawa.pl/znak-migowy-muzeum/

Rozbudowano także wycieczkę po Muzeum w Polskim Języku Migowym o szreniawski Pałac. W celu zapewnienia lepszego odbioru dźwiękowego osobom słabosłyszącym, Instytucja proponuje mobilne pętle indukcyjne do audioprzewodników.

Wizyta w Muzeum możliwa jest też za pośrednictwem filmów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz na muzealnym kanale YouTube w Polskim Języku Migowym. Dzięki materiałom filmowym można poznać eksponaty znajdujące się na terenie m.in. folwarku w Szreniawie, dworku ziemiańskiego w Uzarzewie, młyna wodnego w Jaraczu oraz odkryć zabytkowe ule w Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu czy obiekty muzealne przechowywane w magazynach. Zapraszamy do wiejskiej zagrody i na dwór ziemiański. Przedstawiamy życie, kulturę mieszkańców dawnej wsi oraz zwyczaje ziemiańskie. Jak radzono sobie z higieną, w co się ubierano, co i w jaki sposób spożywano? Tego wszystkiego i jeszcze więcej można dowiedzieć się migając tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content