Finisaż wystawy czasowej „Nigdy wojny. Tematyka martyrologiczna w twórczości Józefa Gosławskiego”

Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie zaprasza na finisaż wystawy czasowej „Nigdy wojny. Tematyka martyrologiczna w twórczości Józefa Gosławskiego”.

W trakcie wydarzenia odbędzie się wykład dr. Witolda Garbaczewskiego poświęcony dorobkowi twórczemu Józefa Gosławskiego w zakresie medalierstwa i numizmatyki. Prelegent jest kuratorem Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jego tematami badawczymi są monety polskie, a także medale, plakiety i medaliony. W. Garbaczewski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, autorem wielu wystaw i opracowań naukowych o tematyce numizmatycznej.

Ponadto podczas finisażu odbędzie się ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie z udziałem wnuka Artysty, Tadeusza Rudzkiego.    

Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia br. (sobota) o godz. 11.00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia mailowe: muzeum@zabikowo.eu lub telefoniczne – 61 813 06 81 do dnia 23 kwietnia br. godz. 15.00.

Ekspozycja stanowi wyjątkowe spotkanie z twórczością Józefa Gosławskiego, którego działalność artystyczna była niezwykle różnorodna. Wykonał wiele wspaniałych portretów rzeźbiarskich, karykatur i płaskorzeźb. Znane są jego przedsięwzięcia monumentalne: grupa rzeźbiarska Muzyka wieńcząca szczyt kamienicy MDM przy ul. Koszykowej 34/50, pomnik Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, model pomnika Fryderyka Chopina, pomnik Nigdy wojny znajdujący się w miejscu pamięci w Żabikowie. W dorobku twórczym  Józefa Gosławskiego szczególne miejsce zajmują małe formy plastyczne: medale, plakiety i numizmaty. Na wystawie prezentujemy m.in. prace Artysty stworzone podczas dziewięcioletniego pobytu w Poznaniu (1947–1956). Był to wybitny okres w twórczości Józefa Gosławskiego. Poza pracą artystyczną i dydaktyczną aktywnie działał w środowisku poznańskich twórców – wybrany został prezesem Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.      

Kuratorzy wystawy: Renata Wełniak, Krzysztof Ciechanowski

Ekspozycję można zwiedzać do 30 kwietnia 2024 r.

Skip to content