Muzeum Ziemi Wronieckiej

Muzeum Ziemi Wronieckiej jest jednostką organizacyjną Wronieckiego Ośrodka Kultury. Działa od 1993 roku. Założone zostało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej. Siedzibą muzeum jest spichlerz z połowy XIX wieku znajdujący się w centrum miasta. Zbiory muzeum tworzą obiekty związane z historią ziemi wronieckiej, w większości podarowane przez społeczeństwo. Ekspozycje podzielone są na działy: artystyczno – historyczny (średniowiecze, XIX i XX wiek), archeologiczny (pradzieje), etnograficzny (XIX i XX wiek) i łowiecko-przyrodniczy (Puszcza Nadnotecka). W piwnicy budynku znajduje się Sala Wystaw Czasowych, w której prócz wystaw, organizowane są prelekcje, spotkania i zajęcia dla dorosłych oraz dzieci. Muzeum Ziemi Wronieckiej prowadzi tematyczne lekcje muzealne oraz oferuje pomoc w zakresie informacji genealogicznych. Realizuje także zamówienia na nośniki cyfrowe ze skanami i fotografiami obiektów znajdujących się w muzeum. (Muzeum Ziemi Wronieckiej funkcjonowało wcześniej pod nazwą Muzeum Regionalne we Wronkach).
[źródło: http://www.wokwronki.pl/muzeum.html]
muzeum-ziemi-wronieckiej
Skip to content