Muzeum Śremskie

Ciekawym i cennym zbiorom Muzeum Śremskiego dał początek miejscowy cukiernik Feliks Sałaciński, który jako młody chłopiec, w 1895 roku, znalazł na pobliskich polach miedziaka z czasów Zygmunta III.
 
Ten cenny obiekt dał początek kolekcjonerskiej pasji Sałacińskiego. Po I wojnie światowej otworzył w swym mieszkaniu, przy ul. Poznańskiej 12, prywatne muzeum, liczące przed II wojną światową 4 tysiące obiektów. Po wojnie Feliks Sałaciński przystąpił do rekonstrukcji, rozproszonych w latach okupacji hitlerowskiej, zbiorów. Zamysłu przekazania zbiorów swojemu miastu nie zdążył zrealizować od strony formalno-prawnej. Jego bogaty dobytek muzealny odziedziczyli krewni. Częściowo wykupione przez władze miejskie zbiory Sałacińskiego stały się bazą wyjściową umożliwiającą uruchomienie obecnego muzeum. Na jego siedzibę, w 1976 roku, przeznaczono część pomieszczeń w dawnym ratuszu. W 1991 roku muzeum otrzymało samodzielny budynek na ulicy A. Mickiewicza.
 
ZBIORY
Muzeum Śremskiego zainicjowane kolekcją Feliksa Sałacińskiego to swego rodzaju kolekcjonerski „gabinet osobliwości” i na pewno klasyczna różnorodność muzeum regionalnego. Znajdują się w nich na przykład XIX-wieczna kopia dziecięcej zbroi renesansowej i armatka na lawecie, której tragiczne, samobójcze użycie przypisano hrabiemu Edwardowi Raczyńskiemu z Rogalina. Niebywałą atrakcją jest zbiór kusz i machina miotająca zwana balistą wykonane współcześnie przez śremianina Jerzego Jurgę (historyka sztuki, artystę malarza), które doskonale odpowiadają historycznym pierwowzorom. Każda wykonana przez Jurgę kusza jest wynikiem dogłębnych studiów opartych zarówno na literaturze jak też analizie egzemplarzy znajdujących się w muzeach. Dopełnieniem ekspozycji jest autentyczne wyposażenie warsztatu twórcy-kusznika.
[źródło: http://www.muzeum.srem.pl]
795319ff-656d-4396-83dd-d88f70c82b08
Skip to content