Muzeum Regionalne w Pleszewie

Muzeum Regionalne w Pleszewie zostało założone w 1983 roku w dawnym zajeździe pocztowym z II połowy XIX wieku. Posiada ciekawe zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficzne. Zbiory archeologiczne pochodzą ze stanowisk archeologicznych, na których prowadzono badania ratownicze w Pleszewie, Brzeziu, Pacanowicach, oraz znalezisk jednostkowych. Zbiór muzealny zawiera głównie pozostałości osadnictwa z okresu od 3000 lat p.n.e. aż do X-XI wieku n.e. Można go podziwiać na stałej ekspozycji archeologicznej pt. „Z pradziejów Pleszewa i okolic”. Poza tym organizowane są wystawy czasowe prezentujące różnorodne tematy. Muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji dzieł artysty Mariana Bogusza (1920-1980), która obejmuje 74 obrazy i 144 prace na papierze. Kolekcja pokazywana była na wystawach krajowych w Elblągu, Radomiu, Poznaniu i Katowicach. Wśród zbiorów historycznych do najciekawszych należą dokumenty dotyczące historii miasta i okolic: statut cechu krawieckiego z roku 1592 roku pisany w języku łacińskim na pergaminie, nadany przez Jana ze Złotowa, przywilej dla cechu krawieckiego z 1698 roku w języku polskim wystawiony przez Aleksandra na Otoku Zaleskiego oraz przywilej na jarmarki w Pleszewie z 1783 roku w języku polskim i niemieckim nadany przez Ludwikę Koźmińską Sokolnicką. Ponadto posiadamy pokaźny zbiór pocztówek z Pleszewa oraz miejscowości powiatu pleszewskiego z minionego stulecia. Kolekcja została wykorzystana do wydania dwóch albumów: „Wędrówki po dawnym Pleszewie” i „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”. Kontynuacją albumów jest „Pleszew w PRL-u” wydany w 2012 roku, który prezentuje fotografie wykonane w latach 1945-1989. Wydane w 2014 roku „Imaginacje i transformacje. Pleszew 1989-2014” obrazują wydarzenia 25 lat wolności a „Historia pleszewskiego sportu w fotografii” z 2017 roku zawiera zbiór fotografii najbardziej popularnych dziedzin sportu jakie rozwijały się na terenie Pleszewa do 1999 roku. Muzeum podejmuje również działania zmierzające do przywrócenia pamięci o wielokulturowości i wieloreligijności naszego miasta. Od 2012 roku prowadzone są prace rewitalizacyjne i inwentaryzacyjne na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Wojska Polskiego. Cmentarz stał się kopalnią informacji na temat dziejów i tradycji naszego miasta z przełomu XIX i XX wieku. Aby zachować pamięć o pleszewskich Żydach zebrano i zabezpieczono pozostałe do naszych czasów macewy, dokonano ich oczyszczenia oraz opracowania naukowego (opis i tłumaczenia tekstów). Od wielu lat redagujemy Roczniki Pleszewskie (dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta). Koordynujemy prace nad nową monografią Pleszewa. Prace badawcze prowadzone są przez naukowców różnych dziedzin, czego efektem są regularnie wydawane zeszyty naukowe. W ramach działalności Muzeum organizowane są ponadto koncerty, prelekcje, wykłady, spotkania, warsztaty i promocje książek.
muzeum-regionalne-w-pleszewie
Skip to content