Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Etnograficzne mieści się z zabytkowym budynku dawnej loży masońskiej. Jest kontynuatorem tradycji zapoczątkowanej w Wielkopolsce w 1910 roku przez poznańskie Towarzystwo Ludoznawcze i należy do grona najstarszych placówek muzealnych w Polsce prezentujących bogactwo kultury ludowej. Zbiory gromadzone są w następujących działach: Sztuki Ludowej, Kultury Technicznej, Ceramiki, Tkanin i Ubiorów Ludowych, Zabawek, Kultury Miejskiej, Dokumentacji oraz Kultur Pozaeuropejskich. Obecnie eksponowana jest kolekcja wielkopolskich strojów ludowych, noszonych na terenie historycznej Wielkopolski w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Oprócz autentycznych strojów prezentowane są także archiwalne fotografie. Aktualnie w naszym Muzeum zobaczyć można również kolekcję ze zbiorów Muzeum Serbskiego w Budziszynie, która obrazuje historię, kulturę i tradycje Serbołużyczan, a niebawem udostępnione zostaną dwie nowe ekspozycje ze zbiorów własnych, dotyczące kultury Albańczyków z Kosowa i kultury Hucułów.
muzeum-narodowe-w-poznaniu
Skip to content