ROCZNIK NAUKOWY FUNDACJI MUZEÓW WIELKOPOLSKICH
 • Fundacja Muzeów Wielkopolskich
  ul. Dworcowa 5, Szreniawa, 62-052 Komorniki
 • Komitet redakcyjny / Editorial Board
  Andrzej M. Wyrwa (redaktor naczelny), Tomasz Jasiński, Witold Omieczyński, Jan Maćkowiak, Wojciech Suchocki, Marzena Szmyt, Paweł Sankiewicz (sekretarz)
 • Recenzenci / Reviewers
  prof. dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. dr hab. Jan Święch
 • Adres redakcji / Editorial Office
  Museion Poloniae Maioris, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra
 • Redakcja językowa
  Kamila Sowińska
 • Tłumaczenie na język angielski
  Marcin Turski
 • Skład i łamanie
  Stanisław Tuchołka – panbook.pl

  Czasopismo dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / The magazine is cofinanced by the Wielkopolska Province Governor’s Office
Skip to content