ROCZNIK NAUKOWY FUNDACJI MUZEÓW WIELKOPOLSKICH
 • Fundacja Muzeów Wielkopolskich
  ul. Dworcowa 5, Szreniawa, 62-052 Komorniki
 • Komitet redakcyjny / Editorial Board
  Michał Brzostowicz (redaktor naczelny), Tomasz Jasiński, Jan Maćkowiak, Agnieszka Mączyńska (zastępca redaktora), Magdalena Poklewska-Koziełł (sekretarz redakcji), Wojciech Suchocki, Witold Omieczyński, Marzena Szmyt
 • Recenzenci / Reviewers
  prof. dr hab. Henryk Machajewski, dr Marta Kalisz-Zielińska
 • Adres redakcji / Editorial Office
  Museion Poloniae Maioris, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
 • Tłumaczenie na język angielski
  Agata Drejer-Kowalska
 • Skład i łamanie
  Tomasz Kasprowicz

Czasopismo dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / The magazine is cofinanced by the Wielkopolska Province Governor’s Office

Skip to content