Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925-1939

Nagroda Druga

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział WMN, Czekając na prawdę… Piotr Majchrzak 1963-1982
 • Muzeum Regionalne w Jarocinie, Z przeszłości ziemi jarocińskiej – nowa wystawa stała Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Wyróżnienia

 • Muzeum Stanisława Staszica, Stanisław Staszic. Życie i działalność
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Łazarski od spodu

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Warte poznania. Cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – portal internetowy

Nagroda Druga

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealna Akademia Dziecięca w świecie wartości

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, Śpiewające akwarele
 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Synagoga Opowiada
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wypleciona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gołuchowskie luoghi ritirati. Kolekcja rycin i rysunków Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

Nagroda Druga

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, „Zużyj i zgładź”.Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Rolnicza opowieść

Nagroda Druga

 • Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, Wyspa
 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Kręci mnie tradycja Mysie opowieści, czyli co w ścianie piszczy

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Żabikowo Wirtualnie

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Rama do obrazu”, w ramach nowego cyklu działań konserwatorskich „Z bliska. Spotkania z konserwacją”

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Renowacja pomnika – świadka historii

Nagroda Druga

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Konserwacja zabytkowego sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Zdziechowy znajdującego się w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Konserwacja sztandaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie

Nagroda Specjalna

 • Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Renowacja i adaptacja Fort VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

Wyróżnienie Specjalne

 • Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy, Konserwacja, renowacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie
 • prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa
Skip to content