Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza

oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Tadeusz Kulisiewicz, urodzony w 1889 roku w Kaliszu, wykształcenie plastyczne zdobywał na uczelniach w Poznaniu i Warszawie, mając tak znakomitych nauczycieli jak np. Władysław Skoczylas. Grafiką, głównie drzeworytem, parał się aż do II wojny światowej, kiedy to w Powstaniu Warszawskim spłonęła jego pracownia. Wówczas cały swój talent poświęcił rysunkowi, w którym, odnalazł najpełniejszy sposób wyrażania siebie i świata, potraktował go jako dzieło skończone i doskonałe samo w sobie. Kulisiewicz był laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeń państwowych, członkiem korespondentem Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (1955), honorowym Obywatelem Miasta Kalisza (1960) oraz członkiem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Florencji (1965). Pierwsze prace Kulisiewicza w zbiorach kaliskiego muzeum pochodzą z zakupów w 1971 roku. Na zbiór złożyło się 17 rysunków i kilka przedwojennych drzeworytów z „Teki Szlembarskiej”. Kolejne nabytki wiązały się z decyzją o utworzeniu w muzeum stałej ekspozycji. Z okazji 85-lecia urodzin artysty, w 1984 roku, otwarto w muzeum dużą wystawę prac Kulisiewicza, po której większość prezentowanych rysunków pozostała w muzeum tworząc fundament dalszej kolekcji. Były to głównie rysunki należące do powojennych cykli jak: „Szlembark”, „Pejzaże górskie”, „Matka”, „Kobieta”, „Chiny”, „Indie”, „Meksyk”, „Brazylia”, „Wspomnienia kubańskie”, „Laguna wenecka”, „Stwory morskie”, „Moja historia sztuki”, „Godzina śródziemnomorska”, „Stalowe ptaki”, „Profile” i „Krajobrazy spalone”. Otwarcie wystawy odbyło się w obecności autora. Wkrótce rozpoczęły się rozmowy dotyczące przekazu testamentowego. Władze miasta zobowiązały się do utworzenia w Kaliszu Muzeum im. Tadeusza Kulisiewicza, a artysta zapisał kaliskiemu muzeum wyposażenie swojej warszawskiej pracowni wraz z pracami. We wrześniu 1994 roku otwarto Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza. Wcześniej przez trzy lata działała zastępczo galeria przy Nowym Rynku, w której można było oglądać prace z przekazu testamentowego oraz fragment pracowni. Zlokalizowana przy ulicy Łaziennej, galeria zajmuje pomieszczenia w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego. Stałą ekspozycję stanowi rekonstrukcja warszawskiej pracowni artysty, zrealizowana na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz filmów archiwalnych. Dominującym akcentem jest duży stół, przy którym Kulisiewicz pracował. W galerii zgromadzono prace i szkicowniki artysty. Oddzielną część zbiorów stanowi archiwum Tadeusza Kulisiewicza zawierające dokumenty, korespondencję, fotografie, wydawnictwa oraz katalogi wystaw.

[źródło: https://www.muzeumwkaliszu.pl/centrum-rysunku-i-grafiki-im-tadeusza-kulisiewicza.html]
1419e435-00cf-42b2-a5f5-2feaf1d05fab
Skip to content