Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej dotyczącej malarstwa okresu Młodej Polski o tematyce wiejskiej. Wystawa dostępna jest w budynku Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31 w terminie od 14 lutego 2024 r. do 28 kwietnia 2024 r (uroczyste otwarcie odbędzie się dzień wcześniej).

Treść wystawy

Folkloryzm i chłopomania, rozumiane jako wyraz patriotycznych postaw, zyskały w malarstwie Młodej Polski wymiar współczesnego mitu. Barwność chłopskich strojów i malowniczość rytuałów, wytworzyły wyidealizowany obraz polskiej wsi, wpisanej w rodzimy pejzaż i rytmy natury, a Bronowice zyskały szczególne miejsce w kulturze, pełniąc rolę swoistej kolonii artystycznej. Zainteresowanie to narodziło się wśród inteligencji w drugiej połowie XIX wieku. Modne były wówczas małżeństwa wykształconych mężczyzn z wiejskimi młodymi dziewczynami, jak np. budzące wówczas ogromne kontrowersje małżeństwo Włodzimierza Tetmajera z Anną Mikołajczykówną.

Cel wystawy

Naszym zamiarem było pokazanie na wystawie głównie prac wspomnianego Włodzimierza Tetmajera, ale również prac artystów, którzy podobnie jak on postrzegali związek wsi i świata przyrody. Nurt chłopomanii widoczny jest szczególnie w pracach przyjaciół Tetmajera: Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Wincentego Wodzinowskiego oraz Kacpra Żelechowskiego. Ich działalność charakteryzowała się tym, iż swój program wyrażali w podejściu do tematyki obrazów, idei malarskiej i sposobie przedstawiania postaci co zostanie zaakcentowane na przygotowywanej ekspozycji.

Na wystawie oprócz obrazów ze zbiorów własnych zaprezentowane zostaną prace wypożyczone ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Pomysł na wystawę

Bezpośrednim pretekstem przygotowania wystawy były ogłoszone 2023 roku obchody „Roku Tetmajera”. Z tej okazji Muzeum Krakowa przygotowało dużą wystawę monograficzną tego artysty pt. „Tetmajer. Siła barw i temperamentu” z udziałem ok. 50 prac ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Nawiązując do tego wydarzenia, chcieliśmy przypomnieć twórczość tego niepowtarzalnego malarza (z imponującą kolekcją jego prac w naszych zbiorach) i jednocześnie poszerzyć ją o grono przyjaciół – artystów w podobny sposób podchodzących do postrzegania polskiej wsi. Prezentowane prace zostaną podzielone pod względem tematycznym, jedna z grup to sceny rodzajowe, związane z życiem wsi, a więc obrazy przedstawiające spotkania, wzajemne kontakty i rozmowy, sceny rodzajowe dotyczyły też prac w polu. Okazją do pokazania bogactwa strojów stawały się obrzędy ludowe. Pokazane zostaną również pejzaże z łanami zbóż i wkomponowanymi w nie postaciami. Osobną tematykę będą stanowiły obrazy przedstawiające, procesje, święcenia czy zwyczaje ludowe.

Grupa docelowa, dostępność

Wystawa skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców, zarówno dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Młodopolska prezentacja tematyki obrazów i ich artystów, sprawi, iż wystawa będzie miała zarówno wymiar edukacyjny, jak również zapewni wrażenia artystyczne. Aranżacja przygotowana zostanie zgodnie z wymaganiami dostępności, pojawią się opisy w formie łatwych tekstów.

Pozostałe informacje

Wydarzenia towarzyszące:

  • wernisaż 13.02.2024 r.

  • niedzielne oprowadzanie kuratorskie 25.02.2024, godz. 16.00

  • program edukacyjny: w otoczeniu obrazów inspirowanych folklorem, dorośli uczestnicy zajęć zapoznają się z charakterystycznymi tematami nawiązującymi do sztuki Młodej Polski a zajęcia edukacyjne dla najmłodszych urozmaicone będą zagadkami, poznawaniem stroju krakowskiego oraz działaniami plastycznymi. Przewidziana jest prezentacja multimedialna, zapoznanie dzieci z pojęciem folkloru, pejzażu i z fenomenem wsi Bronowice. Ćwiczona będzie uważność dzieci, skupianie uwagi na detalach, kolorach i emocjach jakie w nich budzą.

Zamówienia na lekcję lub zwiedzanie: 65 529 61 40 w. 3, edukacja@muzeum.leszno.pl

Cena biletu wstępu:

  • zwiedzanie – 12 zł / 10 zł ulgowy od osoby

  • zwiedzanie wraz przewodnikiem – 1 godzin / 50 zł (+ bilet wstępu)

  • zajęcia edukacyjne – 7 zł dla szkół / 5 zł dla przedszkola od osoby

Wystawa pt. „Bronowice i ich mistrzowie. Malarstwo inspirowane folklorem”

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Gabriela Narutowicza 31

Czas trwania: 14.02.2024 – 28.04.2024

Kurator: Grażyna Michalak, historyk sztuki, sztuka@muzeum.leszno.pl

Skip to content