Drogie Muzealniczki i Drodzy Muzealnicy,
serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Twórcza i angażująca edukacja – narzędzia pracy z ciałem w edukacji muzealnej”.

Proponujemy Państwu poznanie i doświadczenie na sobie metod, które angażują umysł i ciało zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. W ciągu 3 zjazdów – łącznie 30 h czeka nas wspólne uczenie się przez doświadczenie z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i różnych dziedzin sztuki.

Gdzie?
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Kiedy?
 • I zjazd 12 h
  • 30 września (poniedziałek), godzina: 9.30 – 15.30
  • 1 października (wtorek), godzina: 9.30 – 15.30
 • II zjazd 12 h
  • 21 października (poniedziałek), godzina: 9.30 – 15.30
  • 22 października (wtorek), godzina: 9.30 – 15.30
 • III zjazd 6 h
  • 12 listopada (wtorek) (po 3 tygodniach), godzina: 9.30 – 15.30

Jak się zapisać?

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres info@muzeawielkopolskie.pl do dnia 15 września 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz kartę zgłoszeniową TUTAJ


W programie:
 • drama stosowana;
 • teatr forum, teatr obrazu;
 • elementy ruchu i tańca kreatywnego;
 • japoński teatr kamiszibaj;
 • opowiadanie opowieści (czyt. storytelling);
 • techniki relaksacji, oddychania, elementy treningu uważności.

Proponowane narzędzia odpowiadają na obecne potrzeby edukacji XXI wieku: innowacji, tworzenia, wyrażania siebie, pobudzania refleksji, krytycznego myślenia i dyskusji.

Proponujemy wpleść te narzędzia w edukację muzealną. Nasze Muzea i wystawy mają olbrzymi potencjał poznawczy, potrafią wciągnąć odbiorcę w opowieść, pozwalają poznawać ludzi, społeczności, zrozumieć przeszłość i połączyć ją z teraźniejszością. Kontakt z historiami zaklętymi w przedmiotach i opowieściami o ludziach uruchamia refleksyjność, pobudza ciekawość, emocje i wrażliwość. Jeśli stworzymy dobrą przestrzeń do tego, by odbiorca pod czujnym okiem i przewodnictwem edukatora mógł przerobić poznane treści, mamy szanse wywołać efekt poruszenia, uwrażliwienia.


Metody pracy:
 • warsztaty interaktywne;
 • praca indywidualna, w parach, w mniejszych grupach i na forum;
 • omówienia doświadczeń z perspektywy osoby uczestniczącej;
 • omówienia z meta poziomu, z perspektywy osoby prowadzącej warsztaty z grupami;
 • dyskusje o wykorzystaniu poznanych narzędzi we własnym kontekście;
 • autorefleksja;
 • praca indywidualna lub w mniejszych grupach nad własnymi scenariuszami;
 • dawanie informacji zwrotnej;
 • konsultacje między zjazdami.

Potencjalne korzyści z pracy narzędziami aktywizującymi ciało: (drama stosowana, ruch kreatywny, uważność):
 • aktywizacja grupy;
 • wzrost zaangażowania i motywacji do współpracy;
 • rozwój samoświadomości i wrażliwości;
 • uruchomienie wyobraźni i spontaniczności;
 • pobudzenie i rozwója kreatywności;
 • budowanie świadomości ciała i własnej ekspresji;
 • wyzwolenie potencjału twórczego;
 • rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i poza werbalnej;
 • wzmacnianie poczucia wartości;
 • kształtowanie postaw wrażliwości społecznej, empatii i uważności.

Wstępny Program* – będzie dostosowany do potrzeb osób uczestniczących.
I zjazd 30.09-1.10.2024 r. (12 h – 2 dni):

 1. Tworzenie dobrej przestrzeni – o procesie grupowym na warsztatach Muzeum, o budowaniu relacji z grupą na jednorazowych lub cyklicznych warsztatach.
 2. Narzędzia dramowe do budowania dobrych relacji, zaufania, bezpieczeństwa i otwartości w różnorodnej grupie.
 3. Ja edukator/ka w pracy z grupą – co mnie wspiera, wzmacnia, a co stanowi wyzwanie w pracy z grupą.
 4. Ciało w ruch I cz. w oparciu o ruch kreatywny i uważność – budowanie świadomości własnego ciała i jego roli w komunikacji z grupą, zrozumienie jak ważną rolę w realizacji zajęć pełni aktywizacja fizyczna osób uczestniczących, poznanie narzędzi włączających pracę z ciałem do procesu edukacyjnego; jak wpleść uczenie wszystkimi zmysłami i pracę ciałem w proces edukacji muzealnej.
 5. Budowanie własnych scenariuszy zajęć. Informacja zwrotna.

II zjazd 21-22.10.2024 r. (12 h – 2 dni):

 1. Narzędzia ruchu kreatywnego i uważności.
 2. Ciało w ruch II cz. w oparciu o dramę stosowaną – poznanie narzędzi włączających dramę stosowaną do procesu edukacyjnego (wybrane techniki m.in. teatr obrazu, mini improwizacje, stymulatory) uruchamianie ekspresji własnej i grupowej.
 3. Budowanie i testowanie własnych scenariuszy zajęć. Informacja zwrotna.

III zjazd 12.11.2024 r. (6 h – 1 dzień):

 1. Refleksja, Analiza indywidualna i grupowa.
 2. Dzielenie się doświadczeniem realizacji swoich scenariuszy.
 3. Wnioski i podsumowanie procesu uczenia się i rozwoju edukatorów/ek.
 4. Ewaluacja całego procesu.

Prowadzenie:

Olga Stobiecka – Rozmiarek
Tworzę i realizuję autorskie programy edukacyjno – rozwojowe skierowane do grup szkolnych: młodzieży, dorosłych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym czy dyskryminacją. W pracy z grupami poruszam tematy: różnorodności, wielokulturowości, budowania dobrych relacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania dyskryminacji, pobudzanie ekspresji, rozwijanie wyobraźni i potencjału twórczego. W swojej pracy korzystam z narzędzi dramy stosowanej, technik terapii ruchem i tańcem, uważności oraz narzędzi edukacji kulturowej i edukacji pozaformalnej. Posiadam 20 lat doświadczeń w pracy z różnorodnymi grupami: młodzieżą, edukatorami/kami dzieci i młodzieży, dorosłymi, seniora/kami, nauczycielami/kami, bibliotekarzami/rkami, grupami wielokulturowymi, wolontariuszami/kami, dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżą z niepełnosprawnością, młodzieżą uchodźczą, grupami kobiecymi, osobami długotrwale bezrobotnymi. Swoje doświadczenia i refleksje w obszarze edukacji międzykulturowej, dramy stosowanej czy budowania dobrych relacji opisałam w tekstach dla: Fundacji CEO, Uczyć lepiej ODN, Stowarzyszenia Drama Stop – Klatka. Jestem współzałożycielką poznańskiego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty oraz członkinią Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop – Klatka; na co dzień współpracuję z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi w kraju i za granicą.

Szkolenia „Twórcza i angażująca edukacja – narzędzia pracy z ciałem w edukacji muzealnej” sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content