Odkrywka „Jóźwin” KWB Konin zapisała się w historii regionu z kilku powodów. Swoją eksploatację rozpoczęła w 1971 r., a zakończyła w czerwcu 2023 r. Była więc najdłużej działająca odkrywka w historii konińskiej kopalni.  To właśnie na tę odkrywkę transportowano koparkę SchRs 315 przez Jezioro Gosławskie, na niej pracowały największe w historii koparki SRs 1800 „Hiszpanki” i tu, 24 lutego 1984 r., dokonano sensacyjnego odkrycia. Koparka SRs 1200 zbierająca nadkład na głębokości 13 metrów, czyli na pierwszym tarasie północnej ściany wyrobiska, natrafia na coś niezwykłego – wyłaniające się ze skarpy potężne kości. Pełniący wówczas dyżur kierownik robót górniczych niezwłocznie powiadamia o tym fakcie archeologów z Muzeum Okręgowego w Koninie. Na miejsce przyjeżdżają Krzysztof Gorczyca oraz Mirosław Ciesielski. Przy pomocy pracowników kopalni wydobywają potężny szkielet trąbowca.

Pierwsze informacje dotyczące znaleziono podawały, że są to szczątki mamuta, dopiero ekspertyza dr Gwidona Jakubowskiego rozwiała wszelkie wątpliwości. Z odkrywki „Jóźwin” wydobyto szkielet słonia leśnego Palaeoloxodon antiquus , zwierzęcia występującego na tych terenach w interglacjale eemskim, czyli pomiędzy 130-110 tysięcy lat temu. Znalezisko było ewenementem na skalę kraju. Obecnie na terenie Polski znane są tylko trzy szkielety tego trąbowca. Z czego ten znaleziony 40 lat temu jest najbardziej kompletny. Sensacyjne odkrycie zostało skrupulatnie udokumentowane fotograficznie przez Mirosława Ciesielskiego i Ryszarda Fórmanka.

Zapraszamy na wystawę plenerową „Słoń leśny w obiektywie”.

Wernisaż: 26 kwietnia, godz. 18.00.

Skip to content