Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

4.giecz-grodziskofot.t.siuda2
Grzybowo to jeden z największych grodów, jakie powstały w okresie formowania się państwa Piastów. Wzniesiony został w odległości 6 km na północny wschód od Wrześni. Kształt grodu zbliżony jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Grodzisko otoczone jest wałem, którego pozostałości sięgają 9 metrów wysokości. Początki grodu w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X wieku. W połowie X wieku rozpoczęto przebudowę, która polegała na niwelacji części terenu rozpościerającego się na zewnątrz starego grodu i zagospodarowaniu znacznie większego obszaru niż użytkowany do tej pory. To właśnie wtedy zostały wzniesione wały, które oglądać możemy do dziś.
046945db-39b2-4638-9e64-c790578913af
Skip to content