Wystawa czasowa „Prosto z pieca. Wiejska ceramika” to najnowsza propozycja wystawiennicza Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką ekspozycji i odwiedzenia Muzeum w terminie od 18 maja do 11 sierpnia 2024.

Opis i cel wystawy

Wystawa prezentuje ceramikę ze zbiorów etnograficznych Muzeum Okręgowego w Lesznie. Są to zróżnicowane formy naczyń glinianych, kamionkowych, fajansowych i porcelanowych, pochodzących z XVII-XX wieku, wykorzystywanych w chłopskich domach i nie tylko. Ukazujemy wyroby lokalnych warsztatów, a także przedmioty powstające w manufakturach i fabrykach, zarówno produkcji polskiej, jak i zachodniej. Wśród eksponatów można znaleźć przykłady ceramiki pokuckiej, a nawet pochodzącej z Maroka. Przybliżamy rzemiosło garncarskie, technikę toczenia na kole garncarskim i podstawowe etapy procesu produkcji. Tematem poruszonym na wystawie jest też wielkopolski jadłospis, charakterystyczne produkty i potrawy.

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy o rzemiośle garncarskim, kulturze ludowej i jej ceramicznych wytworach, a także kulinarnym dziedzictwie regionu. Mamy nadzieję, że stanie się ona przestrzenią dyskusji o produkcji rzemieślniczej i zaletach rękodzieła.

Zaprezentowane zostaną eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Dostępność

Wystawa przygotowana została w sposób dostępny dla szerokiego grona odbiorców, zróżnicowanych grup wiekowych i osób ze szczególnymi potrzebami. Przewidziane są oprowadzania dla osób z niepełnosprawnościami, wystawienie przedmiotów do poznania dotykowego (garnek, dzban, misa), opracowanie prostych tekstów (ETR), audiodeskrypcji i tłumaczenia PJM wybranych obiektów. Folder wystawy jest w języku polskim i angielskim.

Wydarzenia towarzyszące

  • 18.05.2024 – wernisaż podczas Nocy Muzeów – oprowadzanie po wystawie
  • 16.05.2024 – wykład „Tajemnice garncarstwa”
  • 26.05.2024 – oprowadzanie kuratorskie
  • 9.06.2024 – Integracje Rodzinne „Nie święci garnki lepią”
  • 11.08.2024 – finisaż wystawy – oprowadzanie po wystawie

 

Program edukacyjny – zajęcia na wystawie w ramach lekcji muzealnej „Dawne rzemiosła, ginące zawody” obejmować będą opowieść o garncarstwie, jego wytworach, dawnym pożywieniu

Podcast – rozmowa o specyfice dawnego rzemiosła garncarskiego, zaletach produkcji rzemieślniczej, współczesnej ceramice, dawnym pożywieniu oraz ekologii.
Katalog „Z pieca i miśnika. Ceramika ze zbiorów etnograficznych Muzeum Okręgowego w Lesznie”. Autor: Ewa Tomaszewska, opracowanie graficzne i skład: Paulina Pracz.

Zamówienia na lekcję lub zwiedzanie: 65 529 61 40 w. 3, edukacja@muzeum.leszno.pl
Cena biletu wstępu:

zwiedzanie – 12 zł / 10 zł ulgowy od osoby
zwiedzanie wraz przewodnikiem – 1 godzin / 50 zł (+ bilet wstępu)
zajęcia edukacyjne – 7 zł dla szkół / 5 zł dla przedszkola od osoby

Wystawa czasowa „Prosto z pieca. Wiejska ceramika”
18 maja (Noc Muzeów) – 11 sierpnia 2024
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Ul. Gabriela Narutowicza 31 (sala wystaw czasowych)
Kurator: Ewa Tomaszewska
Oprawa graficzna: Paulina Pracz
Elementy aranżacji: Tomasz Sikorski

Skip to content