Muzeum Ziemi Rawickiej

Muzeum Ziemi Rawickiej powstało w 1973 roku – uroczysta inauguracja działalności placówki nastąpiła 13 grudnia 1973 roku. Decyzję o utworzeniu muzeum podjęto w 1971 roku, ale jego uruchomienie nastąpiło po kilku latach, m.in. z powodu konieczności adaptacji pomieszczeń w zabytkowym Ratuszu (zajmowanych wcześniej przez administrację Miejskiego Handlu Detalicznego) na potrzeby nowej placówki. Pierwotnie eksponaty Muzeum Ziemi Rawickiej zgromadzone były w salach: historii miasta i powiatu rawickiego, archeologicznej oraz etnograficznej. Pierwszą kierowniczką MZR była Maria Sierpowska. Po niej placówką kierowali: Zbigniew Matysiak, Daniel Szczepaniak, Bożena Raus (przez 24 lata). Od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2017 roku dyrektorem Muzeum Ziemi Rawickiej był prof. dr hab. Jacek Jarczewski. Od 1 lutego 2017 roku do 17 kwietnia 2017 roku obowiązki dyrektora pełnił kustosz Witold Giejdasz. Od 18 kwietnia 2017 roku dyrektorem placówki jest Adriana Miara. Stała ekspozycja muzeum zgromadzona jest w salach: Etnograficznej, Dawnych Rzemiosł, Brackiej, Kadeckiej, Portretowej, Reprezentacyjnym Gabinecie Burmistrza. W sali audiowizualnej oraz w holu organizowane są wystawy czasowe.
[źródło: http://www.muzeum.rawicz.pl/muzeum.html]
de73aa03-a8b9-4a49-84e7-cef19e83d04e
Skip to content