Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka

Muzeum Regionalne w Krotoszynie powstało w 1957 roku z inicjatywy działaczy miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Pierwszą siedzibą muzeum był drewniany dom z drugiej połowy XVIII w. nazywany „Krotoszanką”. Tam też, 27 marca 1957 roku, otwarto pierwszą wystawę krotoszyńskich pamiątek. W roku 1966 Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie nadał muzeum statut, na podstawie którego placówka stała się jedną z kilkudziesięciu instytucji muzealnych PTTK w kraju. W początkowym okresie istnienia muzeum funkcjonowało dzięki pracy społecznej krotoszyńskich regionalistów. Pierwszym opiekunem zbiorów był krajoznawca związany z tradycjami międzywojennego ruchu regionalnego w Krotoszynie, nauczyciel miejscowego Technikum Ceramicznego – Ludwik Kaczyński. W 1969 roku, staraniem Wandy Grabskiej – ówczesnej prezes Zarządu PTTK w Krotoszynie, zbiory przeniesiono do barokowego budynku poklasztornego oo. trynitarzy, w którym muzeum funkcjonuje do dziś. W tym samym roku Zarząd Oddziału PTTK powołał na stanowisko kierownika muzeum Hieronima Ławniczaka, nauczyciela miejscowego Liceum Ogólnokształcącego i animatora powojennego ruchu regionalnego w Krotoszynie. Pod jego kierownictwem w latach 1969 – 1987 muzeum, stało się znaczącą w mieście instytucją, upowszechniająca wiedzę o przeszłości i kulturze regionu. Wzrosła także liczba zabytków (z ok. 260 w 1969 do ponad 2750 w roku 1987). Na piętrze budynku poklasztornego powstała ekspozycja stała, ilustrująca historię miasta i kulturę ludową krotoszyńskiego regionu. Hieronim Ławniczak był również inicjatorem bogatej działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz wydawniczej. Powstała także biblioteka muzealna (licząca w 1987 roku ponad 1600 pozycji), gromadząca literaturę specjalistyczną, publikacje, archiwalia i opracowania niepublikowane, związane tematycznie z szeroko pojmowaną historią i kulturą ziemi krotoszyńskiej. Hieronim Ławniczak zmarł w 1987 roku, a od 1990 muzeum nosi jego imię. W latach 1996 – 1998 w budynku muzeum przeprowadzono gruntowny remont, przywracając jego wnętrzom pierwotny, zabytkowy charakter. W listopadzie roku 1998, dotychczasowy właściciel muzeum – Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie – przekazał zbiory Miastu i Gminie Krotoszyn. Od 1 stycznia 1999 roku muzeum funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, na podstawie nowego statutu, nadanego mu przez Radę Miejską Krotoszyna. Obecnie posiada bibliotekę regionalną (blisko 5500 pozycji) oraz zbiory z zakresu historii, etnografii i sztuki (prawie 6500). Placówka prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą.
muzeumlogo
Skip to content