Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Muzeum zostało powołane w 2016 roku. Swoją siedzibę ma w Collegium Iuridicum – budynku, który już w okresie międzywojennym był zajmowany przez Wydział Prawa. Ulokowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Minus, gdzie nadal znajdują się sale wykładowe i inne zabytkowe pomieszczenia. Muzeum gromadzi pamiątki z wiązane z Uniwersytetem, jego pracownikami i absolwentami oraz przygotowuje scenariusz ekspozycji, która ma zostać otwarta na 100-lecie uczelni, czyli w 2019 roku. Przejęto już wiele obiektów z poszczególnych wydziałów oraz od osób prywatnych, a także gromadzonych w rektoracie (np. pamiątki po byłym rektorze, wybitnym mediewiście prof. Gerardzie Labudzie). Ekspozycja poświęcona będzie uniwersytetowi jako całości, z uwzględnieniem jego zmieniającej się struktury i poszczególnym dziedzinom nauki od powołania w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej do dnia dzisiejszego. Część wstępną stanowić będzie historia akademickiego Poznania od powstania w 1519 roku Akademii Lubrańskiego. Zasadnicza część prezentować ma rozwój Uniwersytetu jako instytucji (struktury i infrastruktury uniwersyteckiej) oraz wspólnoty uczonych i studentów (życie codzienne uniwersytetu, tok studiów, kariery pracowników naukowych etc.) oraz ich osiągnięcia. Uwzględniać też będzie miejsce Uniwersytetu, jego pracowników i studentów w sferze nauki i w życiu miasta, regionu, Polski. Zagadnienia te mają być zaprezentowane nie tylko z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów, ale i przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji multimedialnej. Stworzony też zostanie system powiązań całego uniwersytetu, obejmującego obecne i dawne siedziby, mieszkania profesorów i inne ciekawe miejsca (stołówki, kawiarnie, teatry, kluby, miejsca spotkań, teatry itd.).
cropped-logo-muam-3
Skip to content