Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. F. S. Klonowicza

Muzeum Regionalne w Sulmierzycach powstało w 1957 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej. Prezesem Towarzystwa i pierwszym kustoszem muzeum był Leon Piątek. To dzięki jego zaangażowaniu oraz ofiarności mieszkańców Sulmierzyc zgromadzono większość eksponatów. Muzeum ma swoją siedzibę w unikatowym, drewnianym ratuszu z 1743 roku zaliczanym do zabytków klasy zerowej. Uważany jest za jedyny zachowany tego typu obiekt w Europie. Ratusz został oddany do użytku najprawdopodobniej 3 czerwca 1743 roku. Taka data widnieje na jego portalu oraz chorągiewce zamontowanej na wieżyczce. Budynek zlokalizowany jest pośrodku sulmierzyckiego rynku. Zbudowany z drewna sosnowego na planie prostokata, posiada dwie kondygnacje. Dwubiegunowe schody prowadzące na piętro znajdują się na zewątrz budynku. Czterospadowy dach kryty gontem zwieńczony został wieżą, na której do 1879 roku znajdował się zegar. Z trzech stron ratusz otaczają podcienia wsparte na dębowych słupach. Na parterze budynku znajdują się cztery pomieszczenie, w których dawniej znajdował się areszt, archiwum i lamus. Na piętrze swój gabinet miał burmistrz, znajdowała się tam także sala posiedzeń rady miejskiej. Obecnie pomieszczenia są przeznaczone na sale wystawowe i biuro. Do 1939 roku ratusz służył jako siedziba władz miejskich. W okresie okupacji był magazynem materiałów budowlanych. Po wojnie piętro zajęły organizacje młodzieżowe i sportowe. W budynku znajdowały się magazyny, biblioteka i świetlica. Od 1957 roku w najbardziej znanym budynku Sulmierzyc ma swoją siedzibę Muzeum Regionalne. Budynek jest obiektem zabytkowym (Rejestr zabytków 6351/30/A z 12.03.1930 r.) i stanowi jedyny zachowany w Polsce przykład drewnianego ratusza małomiasteczkowego. Zbiory muzeum liczą 2198 poz. inwentarzowych z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki (wg stanu z dnia 19 lipca 2008 roku). W dwóch salach wystawowych na parterze można obejrzeć znaleziska archeologiczne z okolicy Sulmierzyc. W pomieszczeniu dawnego lamusa znajduje się kolekcja dawnych walut, lamp naftowych i zegarów. Ekspozycja na piętrze prezentuje zbiory etnograficzne, w przeważającej części dawne sprzęty gospodartwa domowego. Muzeum posiada kolekcję ozdobnych skrzyń cechowych oraz dokumentację sulmierzyckich cechów, kolekcję strojów ludowych i zabytkowych mebli a także pamiątki po istniejącym od 1934 roku zapaśniczym klubie sportowym LKS ,,Sulimirczyk”. Ciekawym eksponatem jest późnogotycka chrzcielnica z sulmierzyckiego kościoła, najstarsza w Wielkopolsce tarcza strzelecka bractwa kurkowego z 1882 roku oraz zachowane tablice z pomnika Najświętszego Serca Jezusowego, który w okresie międzywojennym stał obok sulmierzyckiego ratusza.
[źródło: http://www.muzeumsulmierzyce.pl/muzeum.html]
Skip to content