Muzeum Regionalne w Słupcy

Muzeum Regionalne w Słupcy to samorządowa instytucja kultury. Działa m. in. na podstawie Ustawy o muzeach z 1996 roku i znowelizowanego statutu z dnia 27 września 2001 roku, uchwalonego przez Radę Ministra. Do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury została wpisana 6 grudnia 2002 roku pod numerem 2/2002. Założycielem i pierwszym kierownikiem Muzeum był Wojciech Sypniewski – słupecki regionalista. 21 stycznia 1975 roku w wynajętych pomieszczeniach kamienicy nr 18 na Rynku rozpoczął działalność Muzeum Ziemi Słupeckiej. W latach 1975-1983 było ono filią Muzeum Okręgowego w Koninie; od 1984 roku działa jako samodzielna placówka. Mieści się w zabytkowej, eklektycznej willi z lat 30. XX wieku. Najistotniejszym tematem zbiorów są eksponaty ilustrujące historię i kulturę miasta od lokacji oraz bogatą przeszłość ziemi słupeckiej. Obiekty gromadzone w działach archeologicznym, etnograficznym oraz artystycznohistorycznym i numizmatycznym mówią o dziejach miasta i regionu. Program działania, jak i styl pracy muzeum są konsekwencją realizacji zadań statutowych, do których przede wszystkim należy gromadzenie dóbr kultury, ich naukowe opracowanie, właściwe przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie zwiedzającym. Zachowanie kultury oznacza jednak otwarcie drzwi i ukierunkowanie się na świat zewnętrzny, dlatego staramy się docierać z bogatą i atrakcyjną ofertą do zróżnicowanego grona obiorców. Dzięki temu stajemy się ważnym ośrodkiem szeroko pojętej edukacji kulturalnej w mieście i regionie.
038812d3-d986-43be-baab-5bb15b5b604b
Skip to content