Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Muzeum istnieje od 1976 roku, od początku jego siedzibą jest zabytkowy budynek magistratu miejskiego. W 2003 roku w ramach reorganizacji gminnych placówek kultury Muzeum Regionalne zostało włączone w struktury miejscowej Biblioteki Publicznej. Placówka gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu etnografii, historii i archeologii okolic Międzychodu, zachodniej części Puszczy Noteckiej. Oprócz nich Muzeum posiada zbiory z dziedziny sztuki i techniki oraz czytelnię z księgozbiorem o tematyce regionalnej. Do bieżącej działalności należy ponadto organizowanie wystaw czasowych o różnorodnej tematyce (nauka, przyroda, kultura). Działalność Muzeum to także Międzychodzkie Stowarzyszenie Historyczne „Aureus”. We współpracy z jego członkami przygotowane są m. in. konkursy historyczne. W sezonie letnim, podczas festynów wiejskich itp., odbywają się tu kiermasze literatury oraz pamiątek turystycznych.
muzeum-miedzychod
Skip to content