Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie

oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum powstało w 1977 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Od 1982 roku jest oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Mieści się w odnowionym dziewiętnastowiecznym dworze położonym w sześciohektarowym parku krajobrazowym o urozmaiconej rzeźbie terenu. Drugim zabytkowym budynkiem jest stajnia-wozownia, w której od 1993 roku znajduje się ekspozycja przyrodnicza. W roku 2004 wielkopolski przedsiębiorca i myśliwy Adam Smorawiński podarował swoją kolekcję trofeów egzotycznych z 4 kontynentów, a do celów jej ekspozycji ufundował nowy pawilon. W 2010 roku rozbudował go na potrzeby powiększających się zbiorów, a także na kolekcję stu preparatów papug, którą zakupił dla Muzeum.
 
Zbiory i ekspozycje:
W pomieszczeniach pałacu znajduje się ekspozycja poświęcona historii łowiectwa – tej bardzo odległej, odtworzonej na podstawie wykopalisk, a także tej całkiem bliskiej, sięgającej XX wieku. W dziale archeologicznym wyeksponowane są narzędzia, jakimi posługiwali się pierwsi myśliwi. Ukazane są również dawne techniki myśliwskie oraz broń, akcesoria i trofea łowieckie. W salach ekspozycyjnych i w salonie myśliwskim zobaczyć można wyroby sztuki inspirowanej łowiectwem. W stajni-wozowni przedstawiono środowiska zwierząt łownych z gatunkami charakterystycznymi dla Wielkopolski oraz wystawę dla dzieci „Zwierzęta w czterech porach roku”. W nowym pawilonie mieści się wystawa trofeów egzotycznych pozyskanych przez Adama Smorawińskiego oraz kolekcja 78 gatunków papug. Muzeum posiada bibliotekę liczącą ponad tysiąc woluminów obejmujących książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej i łowieckiej.
 
OD KAMIENIA DO KUSZY. Wystawa archeologiczna przedstawiająca rozwój łowiectwa w epoce kamienia brązu i żelaza. Prezentowana z tego okresu broń obejmuje : toporki, młotki, krzemienne noże, groty do strzał i oszczepów. Na wystawie zwraca uwagę scena polowania neandertalczyków na niedźwiedzia.
 
DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY POLOWAŃ. Wystawa przybliża problematykę łowiecką w ujęciu historycznym prezentując dawne sposoby polowań. Ukazuje moment w którym łowiectwo przestaje być głównym sposobem utrzymania człowieka i poprzez znaczenie rekreacyjne staje się w końcu jednym ze sposobów ochrony przyrody polegającej na ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem i stałym czuwaniem nad populacją zwierząt łownych.
 
BROŃ I PRZYBORY MYŚLIWSKIE. Wystawa prezentuje broń z różnych okresów jej rozwoju. Najstarszym eksponatem jest strzelba z XVI wieku z zamkiem lontowym. W dalszej kolejności prezentowane są strzelby kapiszonowe oraz współczesna broń kulowa i kombinowana. Interesujący jest zestaw akcesoriów myśliwskich służących do elaboracji naboi, a wśród nich przyrządy do wyjmowania zdetonowanych spłonek i zakładania nowych, maszynki do zawijania łusek oraz prochownice, pasy do naboi i torby myśliwskie.
 
ŁOWIECTWO W SZTUCE. Wystawa ma na celu zilustrowanie oddziaływanie łowiectwa jako ważnej dziedziny aktywności człowieka w twórczości artystycznej (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne). Do najcenniejszych prac z dziedziny malarstwa należą obrazy : I. Zygmuntowicza – „Polowanie na łosie” i „Łosie na bagnie”, I. F. Hoffmama „Sarny” i „Jelenie” oraz W. Ganianiowskiego „Wilki”. Interesujące są również akwarele znanego poznańskiego ornitologa i zoologa – Jana Sokołowskiego.
 
SALON MYŚLIWSKI Z POCZĄTKU XX W. Salon myśliwski, został wyposażony w meble z epoki. Na ścianach obok rozmaitych trofeów myśliwskich, takich jak parostki rogaczy, wieńce jeleni, szable dzika, czy ślimy muflona, wiszą obrazy o tematyce myśliwskiej, a biurko oblegają bibeloty z motywami łowieckimi. Broń myśliwska prezentowana jest na ozdobnym stojaku i w specjalnej szafie. Na podłodze rozścielone skóry mają świadczyć o myśliwskich sukcesach pana domu.
 
ANATOMIA POROŻY JELENIA. Na wystawie pokazano poszczególne fazy rozwoju w corocznym cyklu nakładania poroża oraz różne jego formy (szydlarze, czarcie widły, wieńce jednostronnie i dwustronnie koronne). Są też wieńce medalowe, a także zrzuty, z których wykonano ozdobny stojak. Ekspozycję uzupełnia okazały obraz Michała Wywiórskiego – „Krajobraz poranny z jeleniem”.
 
ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ŁOWNYCH. W przestrzennych dioramach zaprezentowane są fragmenty naturalnego biotopu ptaków i ssaków charakterystycznych dla Wielkopolski. Wyeksponowane są następujące środowiska: polne, wodno-błotne i leśne – w scenerii letniej i zimowej. Szczególnie interesująca jest prezentacja gatunków podlegających ochronie prawnej. Są to: drop, wydra, bóbr, ptaki drapieżne i łabędź niemy. Uzupełnienie wystawy przyrodniczej stanowi ekspozycja ptaków pochodzących z wielkopolskich łowisk oraz kolekcja jaj ptasich licząca blisko 200 gatunków.
 
ZWIERZĘTA W CZTERECH PORACH ROKU. Wystawa dedykowana dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ekspozycja w bajkowy sposób, przy akompaniamencie muzyki, recytacji i świateł, pokazuje jak zmienia się krajobraz w ciągu roku. W czterech krajobrazach umieszczono lalkowe alegorie pór roku i dwanaście lalek symbolizujących miesiące. Na wystawie znalazły się także zwierzęta (preparaty) w charakterystycznych dla danej pory roku sytuacjach, jak wysiadywanie jaj, narodziny młodych, czy robienie jesiennych zapasów.
9d4967b2-ba9f-45e4-904c-ba246adbb9e2
Skip to content