Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powstało w 1988 roku, organizatorem jest samorząd gminy miasta Ostrów Wielkopolski. W chwili obecnej muzeum zajmuje parter i drugie piętro ratusza. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zbiory muzeum składają się z dwu podstawowych kolekcji. Pierwsza dotycząca dziejów miasta i regionu zawiera liczne dokumenty, fotografie, artefakty i dzieła artystyczne dokumentujące różnorodność dziedzin życia społecznego, gospodarczego, politycznego (np. sztandary i inne materiały stowarzyszeń i organizacji, ikonografia miasta i regionu w pocztówkach, fotografiach, rycinach, przedmioty sygnowane przez lokalny handel i przedsiębiorstwa). Drugą kolekcję stanowi współczesna grafika warsztatowa ze wszystkich kontynentów. Ponad 18 tysięcy zebranych prac to plon kilkunastu konkursów organizowanych przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod nazwą Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu.

Zbiory muzealne są prezentowane na czterech wystawach stałych: „Ostrów do 1939. Wypisy z dziejów miasta”, „Salonik dawnych mistrzów”, „W kuchni babuni” oraz ekspozycji czynnej od marca 2018 roku „Muzeum 3D. Ulicami dawnego Ostrowa. Cafe Muzeum”. Corocznie organizowanych jest kilka wystaw czasowych.

Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów prowadzone w kilkunastu tematach w formie lekcji muzealnych i warsztatów prezentują specyfikę regionu (np. gwara, grupy wyznaniowe, ważniejsze wydarzenia) i tematy ogólne (np. archeologia, sztuki plastyczne – w szczególności grafika).

Działalność wydawnicza muzeum skupiona głównie wokół tematyki regionalnej (historia, literatura, dawna i współczesna ikonografia) zaowocowała ponad 50 tytułami wydanymi w serii „Biblioteka Ostrowska” oraz kilkudziesięcioma innymi publikacjami.

Biblioteka Naukowa Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dysponuje kilkoma tysiącami publikacji z dziedziny historii, sztuki i nauk pokrewnych.

Przy Muzeum funkcjonuje kiosk muzealny oferujący (także w sprzedaży wysyłkowej) m.in. wydawnictwa własne; książki, reprinty pocztówek i fotografii oraz pamiątki ostrowskie w formie magnesów, breloków, przypinek.

a8ea6828-c0d7-44d2-9e02-f56703384fe3
Skip to content