Muzeum Martyrologiczne

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, istnieje od 1979 roku, usytuowane jest na terenie byłego niemieckiego więzienia policji bezpieczeństwa i obozu karnośledczego. Jest instytucją kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Sprawuje – na obszarze swojej działania – statutową opiekę nad Miejscami Pamięci, którymi są tereny i obiekty byłych obozów i miejsc zagłady. Przestrzeń muzealna Muzeum w Żabikowie (obejmująca około 3 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2) upamiętniona jest pomnikami związanymi z martyrologią Polaków oraz członków innych narodowości. Rozbudowany gmach Muzeum na bazie baraku poobozowego i pozostałości byłej willi komendanta obozu spełnia wszystkie warunki zachowania i upamiętniania substancji muzealnej, a jednocześnie zaadaptowany został do celów wystawienniczych, edukacyjnych, naukowobadawczych (archiwum, biblioteka). Od 1 lipca 2013 roku uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w strukturę Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie włączono Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Misją Muzeum jest zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni niemieckich dokonanych na terenie Wielkopolski, prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej oraz ochrona i konserwacja reliktów poobozowych. W sposób szczególny Muzeum dokumentuje historię obozu w Żabikowie oraz 144 obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. Muzeum współdziała z innymi muzeami, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowobadawczymi oraz stowarzyszeniami mającymi podobne cele.
logo Zabikowo 41-45[k]
Skip to content