Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof

oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem powstało w czerwcu 1990 roku, jako oddział Muzeum Okręgowego w Koninie. Od lipca 2013 roku stanowi oddział zamiejscowy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Placówka jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci o miejscu pierwszego ośrodka natychmiastowej zagłady. Działa na rzecz edukacji historycznej o zagładzie ludności żydowskiej i romskiej podczas II wojny światowej w szczególności, poprzez upamiętnienie ofiar, ochronę obiektów i muzealiów oraz dokumentowanie dziejów obozu.
[źródło: www.chelmno-muzeum.eu/pl/]
cc832f3b-f134-456e-b291-4e1b5fcbcd2d
Skip to content