Migawki ze świata minionego. Leszczyńskie atelier fotograficzne w latach 1861-1939

O publikacji:
Publikacja stanowi katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Przybliża pracę leszczyńskich fotografów działających od około połowy XIX w. do 1939 r. Wśród omówionych atelier znajdują się znane większości mieszkańcom Leszna i okolic studio Tadeusza Semrau, jak również mniej popularne zakłady fotograficzne Jana Stabana, Albina Janickiego, czy Paula Wolffa. Oprócz nich zaprezentowano dorobek prekursora kina i wynalazcy migawki szczelinowej Ottomara Anschütza, oraz Nadwornego Fotografa Wielkiego Księcia Ernsta Günthera ze Schleswiku-Holstein – Udo Mertensa. Łącznie przedstawiono sylwetki i dorobek 26 fotografów związanych z Lesznem. Dodatkowym atutem publikacji jest przedstawienie historii rozwoju technik fotograficznych na przestrzeni lat.

Skip to content