Grand Prix

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Kenya Hara. Make The Future Better Than Today. Japońskie projektowanie graficzne. Laureat Nagrody im. Jana Lenicy

Uzasadnienie: Wystawa jest wybitnym wydarzeniem roku i w tej kategorii jest absolutnie bezkonkurencyjna. Znakomita aranżacja dostosowana do charakteru dzieł artysty oraz niezwykle rozbudowany program edukacyjny i promocyjny. Wspaniałe!!!

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Zofia Rydet – wieś bez filtra

Uzasadnienie: Nieszablonowy sposób prezentacji fotografii wybitnej artystki z umiejętnym włączeniem oryginalnych artefaktów z kolekcji Muzeum. Zachwyca „czystość” i spójność narracji dokonana wysiłkiem małego zespołu kuratorów oraz niewielkiego budżetu wystawy.

 • Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach, Utworzenie gabinetu pana poświęconego Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu

Uzasadnienie: Znakomita promocja naukowca i podróżnika, wybitnego Wielkopolanina należącego do grupy intelektualistów, którzy uczynili wiek XIX tak niezwykłym. Z nadzieją na dalsze ukazywanie postaci wybitnych Wielkopolan.

Nagroda Druga

 • Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Jerzy Nowosielski, Ikona i Abstrakcja

Uzasadnienie: Niezwykła wystawa zrealizowana z rozmachem i odwagą z wyzwaniem zderzenia emocji, idei i religii. Świetnie wkomponowana w aurę poznańskiego Ostrowa Tumskiego.

Nagroda Trzecia

 • Nie przyznano

Wyróżnienie

 • Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, Peinture – Peinture! Niech żyje kolor! Komitet Paryski 1923-2023”

Uzasadnienie: Wyróżnienie za kolejną udaną promocję sztuki XX wieku z ukazaniem wybitnych polskich artystów. Muzeum godne swojego patrona!

Grand Prix

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie, Encyklopedia Jana Jonstona – porządkowanie świata

Uzasadnienie: Modelowy przykład projektowania i realizacji wielokontekstowego programu edukacyjnego realizowanego w salach Muzeum, na terenie miasta, a także w miejscowościach związanych z wybitną postacią reprezentującą wielokulturowe Leszno.

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Od muzeum się nie wymigasz – interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące

Uzasadnienie: Nagroda za bardzo ważny, rozwojowy program udostępniania przestrzeni Muzeum wraz z jego oddziałami dla coraz szerszych grup aktywizowanej publiczności. Wyjątkowe, wielowątkowe przedsięwzięcie zrealizowane z profesjonalnym zacięciem.

Nagroda Druga

 • Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, Ej Ty, ktoś Ty? Muzealne Mecyje – Poznaj Historię Miasta

Uzasadnienie: Nagroda za bardzo udaną realizację misji lokalnego Muzeum promującego wiedzę i pamięć o postaciach ważnych dla kultury i historii Kępna i okolic.

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzealne przygody początkujących Rzemieślników – I edycja

Uzasadnienie: Znakomicie zrealizowane, wielotematyczne i atrakcyjne działania edukacyjne dla rodzin z dziećmi z szeroką propozycją promocji manualnych umiejętności technicznych i rzemieślniczych. Świetna zabawa z „własnym zabytkiem” – zabranym do domu!

Grand Prix

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) – prehistoryk, patriota, Europejczyk

Uzasadnienie: Wybitna postać jednego z największych polskich archeologów zyskała doskonale opracowaną i pięknie wydaną biografię. Książka jest hołdem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dla swojego powojennego Dyrektora i jednego z twórców kolekcji.

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Tajemnicza wyspa – Ostrów Lednicki

Uzasadnienie: Nagroda za innowacyjne wykorzystanie pisma Braille’a jako formy przedstawienia treści w muzealnej publikacji przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidzących, które regularnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.

Nagroda Druga

 • Muzeum Okręgowe w Koninie, Szloch i westchnienie. Dawne pieśni żałobne

Uzasadnienie: Nagroda za ważne dokumentowanie wartości kulturowych zawartych w tekstach, zapisach muzycznych i technikach wokalnych, które uległy zapomnieniu mimo, że stanowią integralną formę zabytku muzycznego.

Nagroda Trzecia

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, 66/66 (sześćdziesiąt sześć lat muzeum/sześćdziesiąt sześć eksponatów)

Uzasadnienie: Nagroda za próbę nowego spojrzenia na zgromadzone w Muzeum tysiące eksponatów z nadaniem im subiektywnych emocji i skojarzeń.

 • Muzeum Bambrów Poznańskich, Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich

Uzasadnienie: Nagroda za pozycję wydawniczą mającą charakter naukowego przedstawienia fenomenu wielopokoleniowego trwania społeczności poznańskich Bambrów w poczuciu swojej wyjątkowości i tożsamości. Książka świetnie korespondowała z działaniami jubileuszu Muzeum. Wspaniałe!!!

Wyróżnienie

 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, Rozmieszczenie – zanikanie – zagłada. Losy żydowskich mieszkańców pogranicznego miasta Trzcianka (Schönlanke) w dobie rządów nazistowskich

Uzasadnienie: Wyróżnienie za kolejne, ważne działanie Muzeum w kierunku zachowania i pielęgnowania lokalnej pamięci.

 • Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Sztuka – Kultura – Nauka. Zeszyty Naukowe Akademii Lubrańskiego

Uzasadnienie: Wyróżnienie za powstanie nowego na naukowym rynku Wielkopolski czasopisma stanowiącego ważny przyczynek do dziejów polskiej kultury.

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Samochód rolniczy Tarpan – idea, historia, znaczenie

Uzasadnienie: Wyróżnienie za podjęcie trudu monograficznego opracowania, mocno zapomnianego i owianego stereotypowymi sądami, niezwykle ciekawego osiągnięcia polskiej motoryzacji.

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Akcja promocyjna 50-lat samochodu rolniczego Tarpan

Uzasadnienie: Nagroda dla Muzeum, które stało się depozytariuszem historii Tarpana, doceniając jego rolę w tradycjach wielkopolskiego przemysłu. Znakomita promocja wzmacniająca markę Muzeum w Szreniawie.

Nagroda Pierwsza

 • Nie przyznano

Nagroda Druga

 • Nie przyznano

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Pałac w Rogalinie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, WielkoPolska-emigracyjna Europa

Uzasadnienie: Za ciekawą realizację promocji Rogalina w kontekście złożonych zagadnień emigracji, migracji, uchodźctwa z ważnym nawiązaniem stałych kontaktów z ośrodkami dawnej polskiej emigracji.

 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, Kinetoskop i migawki z dawnej Trzcianki

Uzasadnienie: Muzeum kolejny raz udowadnia swój profesjonalizm i pasję w wyszukiwaniu ciekawych, budujących lokalną tożsamość, tematów – tym razem z dużym poczuciem humoru.

 • Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Barbie – nieznane oblicza

Uzasadnienie: Nagroda za bardzo udaną promocję idei, które niezwykła lalka odzwierciedla, a czasem je w dalszym ciągu tworzy wchodząc w społeczne relacje. Od 65 lat jest specyficzną „ikoną” kultury popularnej – ważną promocją współczesnej opowieści o kulturze.

Wyróżnienie

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)

Uzasadnienie: Wyróżnienie za podjęcie ważnego tematu ukazującego potencjał sztuki w kontekście granicy, która dzieli i może także łączyć. Wystawa jest promocją idei, które podejmują artyści w poszukiwaniu dialogu i wymiany.

Grand Prix

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Realizacja konserwatorsko-restauratorska przy secesyjnej fajansowo-marmurowej ladzie sklepowej MSI T-30 z pocz. XX w.

Uzasadnienie: Nagroda za podjęcie wielowątkowej konserwacji wyjątkowego zabytku oraz przeprowadzenie prac spełniających najwyższe standardy sztuki konserwatorskiej. Gratulacje!

Nagroda Pierwsza

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gotycki Ratusz w Poznaniu. Konserwacja piwnic i parteru budynku

Uzasadnienie: Wielki sukces zakończenia kilkuletnich prac budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzach jednego z najważniejszych budynków – symbolu miasta wraz z udostępnieniem dla publiczności. Poznań poczuł bardziej, że ma Ratusz!

Nagroda Druga

 • Nie przyznano

Nagroda Trzecia

 • Muzeum Okręgowe w Koninie, Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch fragmentów Tory sygn. MOK/H/155 oraz sygn. MOK/H/1044

Uzasadnienie: Znakomicie przeprowadzona i udokumentowana praca konserwatorska przywracająca zniszczony artefakt do możliwości jego ekspozycyjnej prezentacji.

 • Muzeum Śremskie w Śremie, Wizja stała się rzeczywistością – modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

Uzasadnienie: Nagroda za konsekwentny rozwój przestrzeni lokalnego Muzeum stwarzające warunki jeszcze głębszej aktywizacji i identyfikacji społeczności miasta w szerokiej propozycji przedsięwzięć kulturalnych.

 • Muzeum Regionalne w Kościanie, Modernizacja ekspozycji stałych w Muzeum Regionalnym im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie

Uzasadnienie: Nagroda za niezwykle udaną modernizację wystaw stałych będących zwieńczeniem kilkuletniego projektu rewitalizacji Rynku oraz Ratusza – siedziby Muzeum.

 • dr Jan Maćkowiak

Uzasadnienie: za wybitny wkład w rozwój muzealnictwa

Skip to content