Jan Amos Komeński w pigułce

O publikacji:
Pierwsze polskie wydanie encyklopedii poświęconej Janowi Amosowi Komeńskiemu, twórcy nowoczesnej pedagogiki, a także teologowi i filozofowi, nieprzypadkowo ukazało się w Lesznie. Miasto to od połowy XVI wieku na długie lata stało się domem Comeniusa i jego rodaków. Czas pobytu w Lesznie był najbardziej twórczym okresem w jego naukowej drodze, bogatym w nowatorskie pomysły i koncepcje, które zaowocowały nowoczesnymi podręcznikami, dziełami pedagogicznymi oraz pracami zmierzającymi do stworzenia zorganizowanego systemu wszechwiedzy. Polskie wydanie encyklopedii zostało poszerzone o wątki związane z leszczyńskim etapem życia Komeńskiego, uzupełniono hasła biograficzne i topograficzne dotyczące postaci i miejsc zlokalizowanych w Polsce. Częściowo inna jest także zawartość ikonograficzna książki oraz aneks tekstów źródłowych. Encyklopedia jest znakomitym kompendium wiedzy o czeskim pedagogu, a także przykładem popularyzowania nauki poprzez skłanianie do refleksji na temat aktualności myśli Komeńskiego w ponowoczesnym świecie.

Skip to content