PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE W RAMACH UMOWY NR FZK/4200/31/23

Fundacja Muzeów Wielkopolskich w 2023 roku otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Fundacji Zakłady Kórnickie na realizację zadania:

„Muzea Wielkopolskie w sieci”

Celem zadania:

Zadanie polega na przygotowaniu projektu nowej strony internetowej – portalu informacyjnego Fundacji Muzeów Wielkopolskich (FMW), zapewniającego przepływ informacji dotyczących działań wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjnych, naukowo-badawczych, konserwatorskich i innych muzeów o różnorodnej formie organizacyjnej (narodowe, samorządowe, prywatne, kościelne). W wyniku projektu powstanie uniwersalne narzędzie – platforma internetowa z systemem CMS, na której zamieszczane będą nieodpłatnie informacje.

System zapewni kompatybilność obecnej bazy danych oraz umożliwi odświeżenie szaty graficznej, struktury strony, administrowanie portalem oraz zapewni działania z zakresu deklaracji dostępności (WCAG).

Kwota dofinansowania wynosi: 15 000 PLN.

Skip to content