PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE W RAMACH UMOWY NR FZK/4200/37/24

Fundacja Muzeów Wielkopolskich w 2024 roku otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Fundacji Zakłady Kórnickie na realizację zadania:

„Muzea Wielkopolskie w sieci – etap II”

Celem zadania:

Zadanie polega na rozbudowaniu strony internetowej – portalu informacyjnego Fundacji Muzeów Wielkopolskich (FMW) o dodatkowy moduł bazodanowy i interaktywną mapę wielkopolskich instytucji muzealnych.

Etap I polegał na przygotowaniu projektu nowej strony internetowej – portalu informacyjnego Fundacji Muzeów Wielkopolskich (FMW), zapewniającego przepływ informacji dotyczących działań wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjnych, naukowo-badawczych, konserwatorskich i innych muzeów o różnorodnej formie organizacyjnej (narodowe, samorządowe, prywatne, kościelne). W wyniku projektu powstało uniwersalne narzędzie – platforma internetowa z systemem CMS, na której zamieszczane są nieodpłatnie informacje. Portal dostępny jest pod adresem www.muzeawielkopolskie.pl

Etap II projektu zakłada rozbudowanie strony internetowej o bazę danych zawierającą podstawowe informacje o wielkopolskich muzeach, oraz o stworzenie interaktywnej mapy, na której zostaną zaznaczone wielkopolskie instytucje muzealne. Kluczową cechą interaktywnej mapy będzie poglądowość, czyli możliwość obserwacji rozlokowania muzeów na terenie Wielkopolski. Użytkownicy pragnący zaspokoić swoje potrzeby informacyjne, za pomocą interaktywnej mapy odkryją na „nowo”, dotąd nie znane przez siebie muzea, wyznaczą trasy objazdowe po wielkopolskich muzeach, czy odwiedzą muzeum podczas wakacyjnej podróży.

Kolejną zaletą interaktywnej mapy, jest możliwość bezpośredniego nanoszenia na nią, przez administratora nowych placówek. Daje to możliwość ciągłej rozbudowy mapy o nowo powstałe muzea, instytucje kultury czy izby pamięci.

Interaktywna mapa ma na celu promowanie wielkopolskich instytucji muzealnych, oraz ułatwienie dotarcia do poszczególnych placówek, w szczególności tych, które oddalone są od dużych miast.

Kwota dofinansowania wynosi: 10 000 PLN.

Skip to content