Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania 

Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji Muzeum w Szreniawie na łamach portalu zbiory.muzeum-szreniawa.pl do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwa polskiego w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.
Kwota dofinansowania:

2023 r. – 40 000 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2023 r. – 44 400 zł – Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,

oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content