Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powołane zostało w 1969 roku pod nazwą Muzeum Początków Państwa Polskiego. W 1974 roku otrzymało obecną nazwę. Główną przyczyną powstania Muzeum była ochrona zabytków Ostrowa Lednickiego: palatium z kaplicą oraz grodziska, a także prowadzenie nad nimi badań naukowych. Powstanie nowego ośrodka i tworzenie otuliny krajobrazowej wokół jeziora Lednica stały się bodźcem do utworzenia w 1975 roku Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach jako rekonstrukcji XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej złożonej z przykładów tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Powstały w ten sposób Oddział wszedł w skład Muzeum, a w 1982 roku został otwarty dla zwiedzających. Trzy lata później instytucja wzbogaciła się o kolejny Oddział, funkcjonujący obecnie pod nazwą Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Oddział ten powstał w 1963 roku jako placówka terenowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pod nazwą Gród Piastowski w Gieczu w celu ochrony reliktów grodu odkrytych w latach 1949—1953, które stały się sensacją archeologiczną tamtego czasu. W 1988 roku na terenach leżących wokół jeziora Lednica utworzony został Lednicki Park Krajobrazowy, którego celem jest ochrona zabytków krajobrazu. W 1997 roku do Oddziałów Muzeum dołączył również Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, który w 2010 roku doczekał się budowy stylizowanej budowli ekspozycyjno-magazynowej z pracowniami naukowymi. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest największą instytucją muzealną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Oddziały:
Skip to content