wydawnictwa


 1. Jan Amos Komeński w pigułce
  Muzeum Okręgowe w Lesznie
 2. O publikacji:
  Pierwsze polskie wydanie encyklopedii poświęconej Janowi Amosowi Komeńskiemu, twórcy nowoczesnej pedagogiki, a także teologowi i filozofowi, nieprzypadkowo ukazało się w Lesznie. Miasto to od połowy XVI wieku na długie lata stało się domem Comeniusa i jego rodaków. Czas pobytu w Lesznie był najbardziej twórczym okresem w jego naukowej drodze, bogatym w nowatorskie pomysły i koncepcje, które zaowocowały nowoczesnymi podręcznikami, dziełami pedagogicznymi oraz pracami zmierzającymi do stworzenia zorganizowanego systemu wszechwiedzy. Polskie wydanie encyklopedii zostało poszerzone o wątki związane z leszczyńskim etapem życia Komeńskiego, uzupełniono hasła biograficzne i topograficzne dotyczące postaci i miejsc zlokalizowanych w Polsce. Częściowo inna jest także zawartość ikonograficzna książki oraz aneks tekstów źródłowych. Encyklopedia jest znakomitym kompendium wiedzy o czeskim pedagogu, a także przykładem popularyzowania nauki poprzez skłanianie do refleksji na temat aktualności myśli Komeńskiego w ponowoczesnym świecie.
 3. Więcej informacji:
  http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/archiwa/11161

 1. Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego
  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 2. O publikacji:
  U Książka, wydana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcona jest przedstawieniu badań dotyczących rozpoznania dziedzictwa archeologicznego w otoczeniu Ostrowa Lednickiego, Pomnika Historii, jednego z najważniejszych wczesnośredniowiecznych zespołów zabytkowych dla historii i kultury Polski. Wraz z innymi stanowiskami archeologicznymi, zlokalizowanymi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, tworzą one krajobraz, którego wysoka wartość historyczna, naukowa i artystyczna została doceniona nie tylko w różnorodnych formach ochrony tego obszaru, ale także we wsparciu licznych inicjatyw badawczych podejmowanych na przestrzeni lat przez zespoły naukowe z różnych ośrodków badawczych w kraju. Realizowane w ich ramach projekty dostarczyły unikatowego zbioru danych opartych o rozpoznanie różnych stref krajobrazowych Parku: obszarów wodnych, rolnych i leśnych. W monografii Między ziemią, wodą i powietrzem przedstawiono całościowe opracowanie rezultatów nieinwazyjnych badań przeprowadzonych na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Autorzy i redakcja zwrócili szczególną uwagę na złożoność problemów badawczych związanych z zastosowaniem różnych metod nieinwazyjnych w prospekcji archeologicznej oraz na potencjał wynikający z zintegrowanej interpretacji uzyskanych wyników. Książka w zamierzeniu autorów stanowi propozycję modelowego, choć niepozbawionego problemów, badania obszarów zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i użytkowania terenu. Praca została wydana w języku polskim i angielskim, co ułatwia prezentację i upowszechnianie jej wyników na płaszczyźnie międzynarodowej.
 3. Więcej informacji:
  https://lednicamuzeum.pl/wiadomosc,nowa-pozycja-w-ofercie-wydawniczej-muzeum.html
 4. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 1. Propaganda sukcesu. Centralne Dożynki w Lesznie 1977
  Muzeum Okręgowe w Lesznie
 2. O publikacji:
  Od Centralnych Dożynek w Lesznie minęło 45 lat. Czas ten stał się dobrą perspektywą do podsumowań i obiektywnego spojrzenia na wydarzenie, które dla Leszna w roku 1977 było niezwykle ważne. Publikacja przedstawia trzy aspekty wydarzenia, jakim były wspomniane dożynki. Pierwszy ukazuje przejawy propagandy PRL mającej pokazać gospodarczą potęgę kraju. Kolejny wymiar dożynkowej imprezy, to fragment historii miasta, które w wyniku reformy administracyjnej awansowało do rangi ośrodka wojewódzkiego. Trzeci aspekt wiąże się z mnogością i pomysłowością gadżetów oraz wydawnictw propagandowych będących pokłosiem promocji Centralnych Dożynek. Walor dokumentacyjny niosą materiały, zwłaszcza fotografie, ilustrujące przebieg oficjalnych wizyt politycznych przywódców państwowych, a także zaangażowanie instytucji oraz mieszkańców Leszna i regionu w przygotowania samych dożynek.
 3. Więcej informacji: propaganda sukcesu. Centralne Dożynki w Lesznie 1977 - esklep

 1. Lekcja malarstwa profesora Ballarina. Wilhelm Ballarin (1894-1978)
  Muzeum Okręgowe w Lesznie
 2. O publikacji: Wilhelm Ballarin (Vilém Balarin) urodził się 11. 03.1894 r. w Zabřehu koło Hlučina, obecnie powiat Opawa w Republice Czeskiej. Od kwietnia 1917 r. mieszkał w Lesznie, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku i kaligrafii w miejscowych szkołach. Jego twórczość ma charakter niejednowymiarowy, a sama postać doskonale wpisuje się w skomplikowany czas, w jakim przyszło mu żyć. Bezpośrednim pretekstem przygotowania monograficznej wystawy prac Wilhelma Ballarina, a także wydania publikacji „Lekcja malarstwa profesora Ballarina”, była kompleksowa konserwacja obiektów jego autorstwa, zrealizowana w latach 2019-2020. Większość obrazów leszczyńskiego artysty pokazana zostaje po raz pierwszy. Tytuł katalogu podkreśla pedagogiczny aspekt twórczości Ballarina, obecny przez cały czas jego pobytu w Lesznie. Prezentowana w katalogu kolekcja 38 prac malarskich Wilhelma Ballarina odkrywa świat artysty i jego wizje, które towarzyszyły mu w okresie 28 lat przeżytych wraz z rodziną w Lesznie. Poznanie leszczyńskiego zbioru prac artysty może być nie tylko lekcją jego malarstwa, ale i ciekawego okresu w dziejach samego Leszna; okresu naznaczonego ustawiczną zmianą, intensywnością życia kulturalnego i radością tworzenia.
 3. Więcej informacji: Lekcja malarstwa prof. Ballarina - esklep

 1. Historie zapisane w kamieniach. Przewodnik po lapidarium przy kościele świętego Krzyża w Lesznie
  Muzeum Okręgowe w Lesznie
 2. O publikacji:
  Południowo-zachodnia Wielkopolska to miejsce szczególne na mapie zabytków wielokulturowego dziedzictwa przeszłości. Region ten obfituje między innymi w liczne obiekty architektoniczne będące obrazem życia pokoleń jego mieszkańców. Wyjątkowymi miejscami są stare cmentarze różnych wyznań, jakich na pograniczu Wielkopolski i Śląska nie brakuje. „Historie zapisane w kamieniach. Przewodnik po lapidarium przy kościele świętego Krzyża w Lesznie”, to publikacja o lapidarium będącym swoistym pomnikiem nieistniejących leszczyńskich cmentarzy. Treść przewodnika ograniczona została do najważniejszych informacji o lapidarium, cmentarzach, nagrobkach i ludziach, których one upamiętniają. Lapidarium powstało w 1947 r. na terenie dawnego cmentarza parafii ewangelicko-augsburskiej, gdzie zgromadzono płyty nagrobne i pomniki pochodzące z czterech zlikwidowanych leszczyńskich nekropolii. Ponad 200 płyt nagrobnych, ich fragmentów i obelisków pochodzących z XVII-XX w. reprezentuje cztery wyznania, różne style w sztuce nagrobnej i odmienne dla epoki i religii formy inskrypcji i symboliki. Publikacja została zrealizowana dzięki współpracy Muzeum Okręgowego w Lesznie i Departamentu Kultury Prus Zachodnich, Ziem Wielkopolski i Polski Środkowej Rządu Republiki Federalnej Niemiec. Przewodnik po leszczyńskim lapidarium inicjuje serię przewodników po zabytkowych cmentarzach południowo-zachodniej Wielkopolski.
 3. Więcej informacji: historie zapisane w kamieniach - esklep

 1. Borka i Sambor
  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 2. O publikacji:
  Wśród wydawnictw Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie specjalne miejsce zajmuje seria komiksów historyczno-przygodowych, opowiadająca o przygodach Borki i Sambora. Perypetie rodzeństwa zostały osadzone w czasach wczesnego średniowiecza: mimo nawiązujących do legend tytułów, wszystko co ich otacza jest zgodne z obecną wiedzą o życiu codziennym w czasach pierwszych Piastów. Dotychczas ukazały się cztery części: • Postrzyżyny, • Myszy, • Smok, • Mieszko. W 2021 roku został wydany piąty tom pt. „Wilki”, wprowadzający motywy spoza legend czy baśni słowiańskich. Nowe przygody Borki i Sambora inspirowane są wierszem Przemka z Koła pt. „O chłopcach w wilki przemienionych” czyli historią braci zamienionych w zwierzęta przez leśne bóstwo… Przygody Borki i Sambora to propozycja przede wszystkim dla młodych odkrywców historii, którzy już całkiem dobrze czytają. Serię muzealnych komiksów cenią także starsi czytelnicy: nie tylko dla ciekawej rodzinnej lektury, ale także ze względu na świetny scenariusz Elżbiety Żukowskiej oraz kultową już kreskę rysownika Karola Kalinowskiego.
 3. Więcej informacji:
  https://www.muzeumgniezno.pl/aktualnosc,66,nowe-przygody-borki-i-sambora.html

 1. Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników
  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 2. O publikacji:
  Pragniemy poinformować, że Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało publikację pod tytułem "Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników". Na przeszło 140 stronach zamieszczono bogatą ikonografię (ok. 120 zdjęć), rys historyczny samolotu CSS-13, zwłaszcza szreniawskiego egzemplarza, a przede wszystkim związane z tym typem samolotu wspomnienia siedmiu zasłużonych polskich pilotów rolniczych: Lecha Banasiaka, Ryszarda Kosioła, Bernarda Wolnego, Jerzego Kwiecińskiego, Stefana Wekera, Krzysztofa Machnackiego i Bogdana Likusa. Prace nad książką rozpoczęto w 2018 roku w związku z szeregiem ważnych dla samolotu CSS-13 jubileuszy. W tamtym roku przypadały: 90. rocznica pierwszego lotu U-2, czyli pierwowzoru CSS-13, a także 70. rocznica pierwszego lotu CSS-13. Co więcej, w 2018 roku obchodziliśmy też 50. rocznicę przekazania samolotu CSS-13 o numerze rejestracyjnym SP-AHS do zbiorów ówczesnego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Samolot ten stanowił zaczątek szreniawskiej kolekcji rolniczych statków powietrznych. Do muzeum trafiła maszyna aeroklubowa, ale miała ona przypominać, że po drugiej wojnie światowej to właśnie "Kukuruźniki" rzucono do walki ze szkodnikami lasów i pól uprawnych. Prowadzone na przełomie lat 40. i 50. akcje agrolotnicze pamiętają już tylko nieliczni polscy piloci rolniczy. Z tego wąskiego grona relacje złożyli Lech Banasiak i Ryszard Kosioł. Pozostali z wymienionych tu pilotów agrolotniczych nie opylali wprawdzie pól i lasów z CSS-13, ale podzielili się wspomnieniami na temat swych lotów szkolnych i aeroklubowych, a także o skokach ze spadochronem wykonywanych z tego typu samolotu. Mamy nadzieję, że skromna publikacja wspomnieniowa o "Kukuruźniku" da początek serii bogato ilustrowanych książek o pozostałych szreniawskich rolniczych statkach powietrznych. Ruszyła już akcja zbierania materiałów do publikacji "Samolot PZL-101 Gawron we wspomnieniach agrolotników".
 3. Więcej informacji:
  http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/samolot_css13.html

 1. Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne
  Muzeum Okręgowe w Koninie
 2. O publikacji:
  Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację wydaną przez Muzeum Okręgowe w Koninie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód. Książka, „Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne”. autorstwa Krzysztofa Gorczycy, Michała Górnego i Krzysztofa Płachcińskiego stanowi podsumowanie 8 lat badań terenowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Koninie oraz Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne. Dotyczyły one pól bitew stoczonych przez partię dowodzoną przez Kazimierza Mielęckiego w 1863 roku. Oddział ten był tylko jednym z bardzo wielu walczących w powstaniu styczniowym, ale dla Wielkopolski wschodniej pamięć o nim jest ważna, ponieważ tutaj pozostawił najwięcej śladów. Badania miały charakter, można powiedzieć, pionierski ponieważ nikt dotychczas powstania styczniowego nie badał metodami archeologicznymi. Były poligonem, na którym wszyscy biorący w nich udział – archeolodzy, poszukiwacze i historycy, uczyli się czegoś nowego. Praca została podzielona na trzy etapy. W pierwszym starano się, w sposób możliwie dokładny, przedstawić kontekst oraz zrekonstruować przebieg wydarzeń za pomocą dostępnych źródeł pisanych. Etap drugi to prezentacja i analiza wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Charakter większości znalezisk, czyli kul i pocisków, stał się przyczyną, że bardzo duży nacisk został położony na analizę i rekonstrukcję techniki wojskowej oraz bronioznawstwo. Ten ostatni temat w odniesieniu do powstania styczniowego jest ciągle fazie początkowej. Autorzy zdają sobie sprawę, że z tego powodu w pracy znajdzie się wiele ustaleń dyskusyjnych, ale taki jest los tych, którzy przecierają nowe szlaki na badawczych ścieżkach. Etap trzeci pracy to próba rekonstrukcji wydarzeń, uzbrojenia, umundurowania i innych elementów na podstawie konfrontacji źródeł pisanych i archeologicznych. Na ile to się autorom udało pozostawiamy ocenie czytelników.
 3. Więcej informacji:
  http://muzeum.com.pl/szlakiem-partii-kazimierza-mieleckiego-1863-studium-historyczno-archeologiczne/

 1. Studia Lednickie tom XIX (2020)
  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 2. O publikacji:
  Ukazał się dziewiętnasty tom Studiów Lednickich – recenzowanego czasopisma naukowego wydawanego od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Okładkę rocznika zdobi grafika przedstawiająca widok na rekonstrukcję pomostu załadunkowego, który powstał w latach 885-886 w Haithabu – wielkim wikińskim ośrodku osadniczym, u stóp półwyspu Jutlandzkiego. Między innymi ta budowla została omówiona w artykule Gerarda Wilka pt. „Uwagi o plenerowych rekonstrukcjach pradziejowych i średniowiecznych przepraw mostowych w Europie Środkowej. Mosty drewniane”. Jeden z twórców archeologii podwodnej w Polsce, w artykule tym – jak podkreślają recenzenci –dokonał przeglądu wybranych reliktów mostów i w wyczerpujący sposób opisał problematykę ich plenerowych rekonstrukcji. Autor punktuje pewne niedociągnięcia w przypadku kilku obiektów, zwraca uwagę na konieczność kompromisu pomiędzy wiarygodnością rekonstrukcji, a jej kosztem i wytrzymałością. Podkreśla potrzebę harmonijnego wkomponowania omawianych budowli w krajobraz kulturowy. Kolejne artykuły zamieszczone w tomie dziewiętnastym Studiów Lednickich, autorstwa Piotra Wronieckiego, Grzegorza Podrucznego, Krystiana Sobkowiaka i Marcina Sabacińskiego są rezultatem konferencji pt. „Współczesne techniki i metody ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście współpracy archeologów i detektorystów”, która odbyła się w 2018 r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W opracowaniach tych można znaleźć m.in. „próbę opisania przyczyn inercji w rozwoju prospekcji archeologicznej”, przykłady współpracy archeologów i „poszukiwaczy zabytków”, charakterystykę i testy detektorów metali oraz „rozważania dotyczące użycia wykrywaczy metalu w pracy archeologa w odniesieniu do zasad ochrony dziedzictwa archeologicznego. Polecamy Państwu artykuł Jakuba Linettego, pt. „Reforma uwłaszczeniowa we wsi Grzybowo koło Wrześni”, będący studium przypadku, – jak uważa recenzent – pokazuje oparty na bogatych materiałach źródłowych na przykładzie jednej w wielkopolskich miejscowości ukazuje przebieg procesów uwłaszczeniowych w zaborze pruskim. Z kolei tekst Marioli Olejniczak, pt. „Osoby z niepełnosprawnoscią w muzeum na wolnym powietrzu. Ograniczenia czy niemoc organizacyjna?” dotyczy tematyki niezbyt często poruszanej przez muzealników. Jak podkreślają recenzentki, artykuł pokazuje „dobre praktyki muzealne, mogące stanowić wzór do rozważań w innych placówkach. W publikacji przedstawiono również wyniki: badań geofizycznych Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze przeprowadzonych w latach 2009-2019 na stanowiskach archeologicznych znajdujących się pod opieką Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a także nowe odkrycia podwodnych stanowisk w jeziorze Kromszewickim na Pojezierzu Kujawskim oraz komunikaty o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Rogoźnie, katalog nowych znalezisk monet rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego i dokumentację fotogrametryczną reliktów palatium na Ostrowie Lednickim. Na uwagę zasługuje również odpowiedź Tomasza Jurka na recenzję jego książki, pt. „Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich” (Poznań 2018) autorstwa Edwarda Skibińskiego zamieszczoną w tomie osiemnastym Studiów Lednickich. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami zamieszczonymi w tym tomie – zakupu wersji drukowanej książki w cenie 50 zł lub bezpłatnego pobrania go ze strony internetowej czasopisma: studialednickie.pl
 3. Więcej informacji:
  http://studialednickie.pl/wiadomosci,tom-xix.html
Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 4876
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem