IZABELLA 2002 - 2017 - laureaci

LAUREACI GŁÓWNYCH NAGRÓD KONKURSU IZABELLA W LATACH 2002 - 2017
 
2017
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – „Romowie ≠ Cyganie" – wystawa czasowa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Ziemi Złotowskiej – „Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju",
„Małymi krokami – edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiej” – programy edukacyjne
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi" – publikacja
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – "Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera" – prace konserwatorskie Etap III
 
2016
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa" – wystawa czasowa
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Święty Izydor wołkami orze ... . Święci patroni w życiu wsi polskiej" – wystawa czasowa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Milenijny Program Edukacyjny" – program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych PIASTÓW" – publikacja
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – "Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera" – prace konserwatorskie Etap II
 
2015
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania - "Nocny Poznań w blasku neonów" - wystawa czasowa
 
DZAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie - "Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom 1." - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej" - wydawnictwo 8 tomów
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu"
 
2014
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Dziesięć wieków rolnictwa polskiego" - wystawa czasowa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - "Muzeum mojego podwórka" - program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie - "Listy do Lilli" - film
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych" - projekt kompleksowej konserwacji
 
2013
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Dawne i obecne społeczności strefy Andów" - wystawa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Znajomi sprzed tysiącleci" - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KONSERWATORSKA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - "Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa pierwszych Piastów" - program naukowo-badawczy FONTES
 
WYDAWNICTWA
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Wiedzy o Środowisku w Poznaniu - „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939" - praca zbiorowa
 
2012
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu - „RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu" - wystawa stała
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile - strona internetowa Muzeum: www.muzeum.pila.pl
 
DZIAŁALNOŚĆ. NAUKOWA I KONSERWATORSKA
Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968" - badania naukowe
 
WYDAWNICTWA
Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011" - wydawnictwo
 
2011
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – "Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu – „5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – "Konferencja Polskich Muzeów Historycznych Poznań – Gniezno 2011"
 
WYDAWNCTWA
Grand Prix
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – „Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice o dawnym Ostrowie Wielkopolskim" - wydawnictwa albumowe
 
2010
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - „Chełmośnki, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1874-1883"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
I Nagroda
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej" - program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - Konserwacja obrazu Claude'a Moneta „Plaża w Pourville", 1882r.
 
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Lesznie - „Malarstwo polskie XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie"
 
2009
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu - „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu - „Konzentraitionlager Posen" – plenerowy spektakl teatralny ku czci ofiar pierwszego na ziemi polskiej obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - Konserwacja obrazu Jana Matejki „Dziewica Orleańska", 1886r. z Galerii Rogalińskiej
 
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Tu powstała Polska" - katalog wystawy stałej
Muzeum Regionalne w Kościanie - „Ziemia kościańska na starych pocztówkach" - album
 
2008
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - "Spotkania weekendowe 2008"
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
I Nagroda
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Badania nad wdrożeniem systemu ARCO.
 
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"
 
2007
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Magiczny świat kawy"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - "III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą"
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile - "Rekonstrukcja kościoła z Lasek Wałeckich z końca XVII w."
 
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Skarby Muzeum Archeologicznego"
 
2006
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX w."
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie - Działalność oświatowo-wychowawcza i promocyjna
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie - „Wiatraki Wielkopolski" - album
 
2005
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Erikon Staroobrzędowy" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach „Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna za zbiorów polskich. Katalog wystawy."
 
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile - "Tradycje kulinarne wsi nadnoteckiej. Chłopskie pożywienie" – przyrządzanie potraw i posiłki codzienne.
 
2004
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu - „Dary cenne i bezcenne. Trzy opowieści: Egzotyczne klimaty, Lalki świata, Ukryte na strychu" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego - „Z dziejów ludności żydowskiej południowo-zachodniej Wielkopolski" - publikacja
 
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Instrumentów Muzycznych - "Zlot Dudziarzy Europy"
 
2003
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości"- wystawa
 
WYDAWNICTWA
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - „Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach" - publikacja
 
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku - „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu" - działania popularyzatorskie
 
2002
WYSTAWY
Grand Prix Muzeum Regionalne w Jarocinie - „Z historii jarocińskiego węzła kolejowego 1875-1945" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Powiat szamotulski na dawnej pocztówce" - katalog do wystawy
 
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - „Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów" - działania edukacyjne
 
NAGRODY SPECJALNE
2008
Jerzy Nowakowski, Zygmunt Dolczewski – za zasługi dla wielkopolskiego muzealnictwa
 
2009
Kazimierz Kordylasiński, Grzegorz Nowak, Jerzy Olejniczak, Bronisław Włodarczyk – za ocalenie dla muzealnictwa słonia leśnego odnalezionego podczas prac górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin"
 
2010
Marek Pawlicki – za wytrwałość w poszukiwaniu obrazu „Plaża w Pourville" skradzionego z Muzeum Narodowego w Poznaniu
Adam Smorawiński – za całokształt działalności organizacyjnej i wystawienniczej w zakresie poszerzania infrastruktury i zbiorów Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 
2013
Stanisław Pasiciel – za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 
2014
Andrzej Kaszubkiewicz - za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych dokonań na rzecz muzealnictwa i ochrony zabytków
Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 4946
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem