IZABELLA 2015

Dnia 23 maja 2016 roku, w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody w konkursie na muzealne wydarzenie roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2015”.

NAGRODY IZABELLA 2015

DYPLOM HONOROWY

dla

Zbigniewa Torońskiego

za wybitne zasługi dla muzealnictwa wielkopolskiego

DYPLOM HONOROWY

dla

Tadeusza Osyry

za wybitne zasługi dla muzealnictwa wielkopolskiego

 

KATEGORIA I – DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

 

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”

Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania, Nocny Poznań w blasku neonów – wystawa czasowa, autor: Magdalena Mrugalska-Banaszak.

NAGRODA DRUGA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Verba volant, scripta manent. Dwie formy zapisu – wystawa czasowa, autor: mgr Kamila Dolata-Goszcz, mgr Łukasz Bartkowiak.

NAGRODA TRZECIA

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, W małym miasteczku – wystawa czasowa, autor: Monika Romanowska-Pietrzak, Anna Król.

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Ceramika polska XIX-XXI wieku – wystawa stała, autor: dr Ewa Kłysz, mgr Klaudia Filipczak, dr Jarosław Dolat.

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Urzekająca Paralaksa. Fotografia i jej obrazy – wystawa czasowa, autor: Ewa Hornowska.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Dawna wytwórczość na ziemiach polskich – wystawa czasowa, autor: Łukasz Kaczmarek.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze – wystawa stała, autor: dr Krzysztof Witkowski, mgr Bartłomiej Grzanka, mgr Tomasz Nuszkiewicz.

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Wokół Niemna i Noteci. Opowieść o trzcianeckich Tatarach – wystawa czasowa, autor: Aleksandra Bolczyk-Shepherd.

 

KATEGORIA II – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA

I MARKETING

 

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom 1 – projekt edukacyjny, autor: koordynacja projektu: Renata Wełniak.

NAGRODA DRUGA

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Szlakiem nieistniejących zabytków – projekt edukacyjno-wystawienniczy, autor: Magda Robaszkiewicz, Jakub Magrian.

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Historia Poznana – projekt edukacyjny, autor: mgr Magdalena Sprenger i dzieci biorące udział w projekcie.

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, oddział Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich – projekt edukacyjny, autor: Adriana Garbatowska, Tomasz Lange.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości,  Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości – wystawa mobilna, autor: Marcin Wiśniewski.

 

KATEGORIA III – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

 

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej – 8 tomów, autor: kierownik projektu: dr Wojciech Mielewczyk.

NAGRODA DRUGA

Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu, Korpus Kadetów w Rawiczu. Historia i tradycja, autor: Henryk Pawłowski.

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Almanach A.D. MMXVI. Na 1050 rocznicę chrztu Polski 966-2016, autor: Andrzej M. Wyrwa.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Korespondencja w materiach obrazu kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807, autor: Marian Skrzypek, Józef Olejniczak.

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Okręgowe w Koninie, Harcerzem zawsze. Polska Organizacja Harcerska. Niepokorni i Niezależni – projekt filmowy, autor: Andrzej Moś.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,  Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1/2015, autor: praca zbiorowa.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ars Silvestris. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015 w latach 1988-2012, autor: Konrad Bul, Rafał Kostka, Rafał Walendowski, Joanna Kostka, Bernadeta Kraszkiewicz, Tomasz Rakowski.

 

KATEGORIA IV – KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

 

NAGRODA PIERWSZA oraz statuetka „Izabella”

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu.

NAGRODA DRUGA

Muzeum Pałac w Rogalinie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Etap II.

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK w Poznaniu, Odrestaurowanie i zrekonstruowanie wagonu Carl Weyer z 1905 roku.

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, Oczyszczenie i oznakowanie cmentarza ewangelickiego z poł. XIX wieku, usytuowanego w Nowej Wsi. Miejsce zapomniane „porośnięte” czasem…, autor: Elżbieta Wiśnicka.


Protokół Kapituły Konkursowej