LAUREACI 2002 - 2016

LAUREACI GŁÓWNYCH NAGRÓD KONKURSU IZABELLA
W LATACH 2002 - 2016

 

2016

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa" – wystawa czasowa
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Święty Izydor wołkami orze ... . Święci patroni w życiu wsi polskiej" – wystawa czasowa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA
 
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Milenijny Program Edukacyjny" – program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
 
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych PIASTÓW" – publikacja
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
 
Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – „Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera – prace konserwatorskie Etap II
 

2015

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania - "Nocny Poznań w blasku neonów" - wystawa czasowa
 
DZAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie - "Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom 1." - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej" - wydawnictwo 8 tomów
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu"
 

2014

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Dziesięć wieków rolnictwa polskiego" - wystawa czasowa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - "Muzeum mojego podwórka" - program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie - "Listy do Lilli" - film
 
KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - "Konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych" - projekt kompleksowej konserwacji
 

2013

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Dawne i obecne społeczności strefy Andów" - wystawa
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Znajomi sprzed tysiącleci" - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KONSERWATORSKA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - "Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa pierwszych Piastów" - program naukowo-badawczy FONTES
 
WYDAWNICTWA
 
Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Wiedzy o Środowisku w Poznaniu - „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939" - praca zbiorowa
 

2012

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu - „RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu" - wystawa stała
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Grand Prix
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile - strona internetowa Muzeum: www.muzeum.pila.pl
 
DZIAŁALNOŚĆ. NAUKOWA I KONSERWATORSKA
 
Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968" - badania naukowe
 
WYDAWNICTWA
 
Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011" - wydawnictwo
 

2011

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – "Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu – „5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - projekt edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
 
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – Konferencja Polskich Muzeów Historycznych Poznań – Gniezno 2011
 
WYDAWNCTWA
 
Grand Prix
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – „Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice o dawnym Ostrowie Wielkopolskim" - wydawnictwa albumowe
 

2010

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - „Chełmośnki, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1874-1883"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
I Nagroda
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej" - program edukacyjny
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
 
Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - Konserwacja obrazu Claude'a Moneta „Plaża w Pourville", 1882r.
 
WYDAWNICTWA
 
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Lesznie - „Malarstwo polskie XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie"
 

2009

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu - „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu - „Konzentraitionlager Posen" – plenerowy spektakl teatralny ku czci ofiar pierwszego na ziemi polskiej obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu - Konserwacja obrazu Jana Matejki „Dziewica Orleańska", 1886r. z Galerii Rogalińskiej
 
WYDAWNICTWA
 
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Tu powstała Polska" - katalog wystawy stałej
Muzeum Regionalne w Kościanie - „Ziemia kościańska na starych pocztówkach" - album
 

2008

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - "Spotkania weekendowe 2008"
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
 
I Nagroda
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Badania nad wdrożeniem systemu ARCO.
 
WYDAWNICTWA
 
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"
 

2007

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Magiczny świat kawy"
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
 
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile - Rekonstrukcja kościoła z Lasek Wałeckich z końca XVII w.
 
WYDAWNICTWA
 
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - „Skarby Muzeum Archeologicznego"
 

2006

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
 
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - „Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX w."
 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
 
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie - Działalność oświatowo-wychowawcza i promocyjna
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW
 
Grand Prix
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie - „Wiatraki Wielkopolski" - album
 

2005

WYSTAWY
 
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Erikon Staroobrzędowy" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
„Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna za zbiorów polskich. Katalog wystawy."
 
EDUKACJA
 
Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile - Tradycje kulinarne wsi nadnoteckiej. Chłopskie pożywienie – przyrządzanie potraw i posiłki codzienne.
 

2004

WYSTAWY
 
Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu - „Dary cenne i bezcenne. Trzy opowieści: Egzotyczne klimaty, Lalki świata, Ukryte na strychu" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
 
Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego - „Z dziejów ludności żydowskiej południowo-zachodniej Wielkopolski" - publikacja
 
EDUKACJA
 
Grand Prix
Muzeum Instrumentów Muzycznych - Zlot Dudziarzy Europy
 

2003

WYSTAWY
 
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości"- wystawa
 
WYDAWNICTWA
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - „Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach" - publikacja
 
EDUKACJA
 
 
Grand Prix
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku - „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu" -  działania popularyzatorskie
 

2002

WYSTAWY
 
Grand Prix
Muzeum Regionalne w Jarocinie - „Z historii jarocińskiego węzła kolejowego 1875-1945" - wystawa
 
WYDAWNICTWA
 
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach - „Powiat szamotulski na dawnej pocztówce" - katalog do wystawy
 
EDUKACJA
 
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - „Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów" - działania edukacyjne
 

NAGRODY SPECJALNE

2008

Jerzy Nowakowski, Zygmunt Dolczewski – za zasługi dla wielkopolskiego muzealnictwa

2009

Kazimierz Kordylasiński, Grzegorz Nowak, Jerzy Olejniczak, Bronisław Włodarczyk – za ocalenie dla muzealnictwa słonia leśnego odnalezionego podczas prac górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin"

2010

Marek Pawlicki – za wytrwałość w poszukiwaniu obrazu „Plaża w Pourville" skradzionego z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Adam Smorawiński – za całokształt działalności organizacyjnej i wystawienniczej w zakresie poszerzania infrastruktury i zbiorów Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

2013

Stanisław Pasiciel – za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

2014

Andrzej Kaszubkiewicz - za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych dokonań na rzecz muzealnictwa i ochrony zabytków

Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 3489
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem