LAUREACI GŁÓWNYCH NAGRÓD KONKURSU IZABELLA W LATACH UBIEGŁYCH

2016

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa" – wystawa czasowa


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – „Święty Izydor wołkami orze ... . Święci patroni w życiu wsi polskiej" – wystawa czasowa


DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA

Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Milenijny Program Edukacyjny" – program edukacyjny

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych PIASTÓW" – publikacja

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Główna - Grand Prix oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – „Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera – prace konserwatorskie Etap II
2015

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania
Wystawa czasowa "Nocny Poznań w blasku neonów"

DZAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
Projekt edukacyjny "Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom 1."

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wydawnictwo "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej" - 8 tomów

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
„Badania archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu"
2014

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wystawa czasowa "Dziesięć wieków rolnictwa polskiego"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Program edukacyjny "Muzeum mojego podwórka"

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
Film "Listy do Lilli"

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka "Izabella"
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Projekt kompleksowej konserwacji "Konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych"
2013

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Wystawa „Dawne i obecne społeczności strefy Andów"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Projekt edukacyjny „Znajomi sprzed tysiącleci"

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KONSERWATORSKA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Program naukowo-badawczy FONTES – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa pierwszych Piastów

WYDAWNICTWA

Nagroda Pierwsza oraz Statuetka „Izabella"
Muzeum Wiedzy o Środowisku w Poznaniu
Praca zbiorowa „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939" 2012
2012

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu
Wystawa stała „RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Grand Prix
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
Strona internetowa Muzeum: www.muzeum.pila.pl

DZIAŁALNOŚĆ. NAUKOWA I KONSERWATORSKA

Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Badania naukowe „Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968"

WYDAWNICTWA

Nagroda Pierwsza
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Wydawnictwo „Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011"
2011

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu – Projekt edukacyjny „5 zmysłów. Audiodeskrypcja"

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – Konferencja Polskich Muzeów Historycznych Poznań – Gniezno 2011

WYDAWNCTWA

Grand Prix
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Wydawnictwa albumowe „Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice o dawnym Ostrowie Wielkopolskim"
2010

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu
„Chełmośnki, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1874-1883"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

I Nagroda
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Program edukacyjny „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej"

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Konserwacja obrazu Claude'a Moneta „Plaża w Pourville", 1882r.

WYDAWNICTWA

Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Lesznie
„Malarstwo polskie XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie"
2009

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
„Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
„Konzentraitionlager Posen" – plenerowy spektakl teatralny ku czci ofiar pierwszego na ziemi polskiej obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Konserwacja obrazu Jana Matejki „Dziewica Orleańska", 1886r. z Galerii Rogalińskiej

WYDAWNICTWA

Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Katalog wystawy stałej „Tu powstała Polska"

Muzeum Regionalne w Kościanie

Album „Ziemia kościańska na starych pocztówkach"
2008

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
„Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Spotkania weekendowe 2008

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

I Nagroda
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Badania nad wdrożeniem systemu ARCO.

WYDAWNICTWA

Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
„Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce"
2007

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
„Magiczny świat kawy"

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile
Rekonstrukcja kościoła z Lasek Wałeckich z końca XVII w.

WYDAWNICTWA

Grand Prix
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
„Skarby Muzeum Archeologicznego"
2006

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
„Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX w."

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie
Działalność oświatowo-wychowawcza i promocyjna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONSERWATORSKA I DOKUMENTACJI ZBIORÓW

Grand Prix
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie
Album „Wiatraki Wielkopolski"
2005

WYSTAWY

Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
Wystawa „Erikon Staroobrzędowy"

WYDAWNICTWA

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
„Bezczasowy Ogród Jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna za zbiorów polskich. Katalog wystawy."

EDUKACJA

Grand Prix
Muzeum Okręgowe w Pile
Tradycje kulinarne wsi nadnoteckiej. Chłopskie pożywienie – przyrządzanie potraw i posiłki codzienne.
2004

WYSTAWY

Grand Prix
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu
Wystawa „Dary cenne i bezcenne. Trzy opowieści: Egzotyczne klimaty, Lalki świata, Ukryte na strychu"

WYDAWNICTWA

Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Publikacja „Z dziejów ludności żydowskiej południowo-zachodniej Wielkopolski"

EDUKACJA

Grand Prix
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Zlot Dudziarzy Europy
2003

WYSTAWY

Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Wystawa „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości"

WYDAWNICTWA

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Publikacja „Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach"

EDUKACJA

Grand Prix
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Działania popularyzatorskie „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu"
2002

WYSTAWY

Grand Prix
Muzeum Regionalne w Jarocinie
Wystawa Jarocin miastem kolejarzy. „Z historii jarocińskiego węzła kolejowego 1875-1945"

WYDAWNICTWA

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
Katalog do wystawy „Powiat szamotulski na dawnej pocztówce"

EDUKACJA

Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Działania edukacyjne „Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów"
NAGRODY SPECJALNE

2008

Jerzy Nowakowski, Zygmunt Dolczewski – za zasługi dla wielkopolskiego muzealnictwa

2009

Kazimierz Kordylasiński, Grzegorz Nowak, Jerzy Olejniczak, Bronisław Włodarczyk – za ocalenie dla muzealnictwa słonia leśnego odnalezionego podczas prac górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin"

2010

Marek Pawlicki – za wytrwałość w poszukiwaniu obrazu „Plaża w Pourville" skradzionego z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Adam Smorawiński – za całokształt działalności organizacyjnej i wystawienniczej w zakresie poszerzania infrastruktury i zbiorów Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie


2013

Stanisław Pasiciel – za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

2014

Andrzej Kaszubkiewicz - za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych dokonań na rzecz muzealnictwa i ochrony zabytków
Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem