Dodaj kolejne menu do strony.

Dodaj nowe menu do systemu, możesz dodać je do na dowolną podstronę, jako moduł

Edycja Istniejącego Menu

Możesz edytować nazwę menu i jego ustawienia, wybierz menu, które chcesz zmodyfikować

Wybierz Plik Kliknij, żeby wybrać

Wgrane Pliki Manager Plików →